Metodetilgang

Spørgsmål og svar om metodetilgang omkring tilbud for anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Ifølge lovteksten skal der tilbydes gruppebehandling, betyder det at der kun må tilbydes gruppebehandling?

Der skal være et tilbud om gruppebehandling. Dette er dog et minimumskrav. Det står den enkelte kommune frit for at tilbyde supplerende ydelser, herunder individuel behandling. 

Forventes det, at mindre kommuner kan samle personer nok i målgruppen til at gennemfører gruppebehandling?

Målgruppen estimeres til at være relativ lille, og det vurderes som usandsynligt, at en mindre kommune kan rekruttere borgere nok internt til at drive gruppebehandling.  Der opfordres til, at kommunerne samarbejder på tværs af kommunegrænserne eller på regionsbasis.  Så borgere ikke skal vente for længe på behandling, når motivation til steder. 

Hvordan tager målgruppen imod et tilbud om gruppebehandling – når de vægter anonymitet højt?

Erfaringen fra forsøgsprojekterne er, at anonymitets ønsket knytter sig til registrering og det at kunne identificeres udefra. Ikke i forhold til de andre deltagere i behandlingen.
Ved mindre kommuner vil det være vanskeligere at opretholde anonymitet – i det sandsynligheden for at kende andre i gruppen vil øges. Borgeren har derfor mulighed for at søge behandling uden for egen kommune hos den leverandør, kommunen har indgået aftale med.

Det er afgørende ved opstart af grupper at italesætte anonymiteten, herunder spilleregler for gruppen fx:
- At man ikke hilser på hinanden på gaden (med mindre andet er aftalt)
- At der er tavshedspligt i gruppen.

Hvilke metoder skal anvendes i behandlingen?

Der er ingen faste metodekrav. København og Odense har arbejdet ud fra behandlingsmanualer for gruppebehandling, der er tilrettelagt ud fra den specifikke målgruppe. Yderligere er der et igangværende projekt i Frederiksberg og Esbjerg, som har til formål at udarbejde en model for gruppebaseret behandling af borgere med misbrug af hash- og centralstimulerende rusmidler. Denne model vil være tilgængelig primo 2016. 

Sidst opdateret 18/09 2015