Målgruppe

Spørgsmål og svar om målgruppen for anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Hvad karakteriserer målgruppen?

Målgruppen for forslaget er stofmisbrugere, der ud over deres misbrug ikke er belastet socialt, og som ikke modtager ydelser efter Servicelovens afsnit V (dog med undtagelse af hjælp givet alene på baggrund af fysisk funktionsnedsættelse eller midlertidig husly mod betaling efter § 80). De har en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og har typisk ikke været i misbrugsbehandling tidligere. 

Findes der et samlet estimat over målgruppens størrelse?

Nej, der findes ikke et estimat. Dog viser forsøgsprojekterne i København og Odense, at antallet af personer, der har opsøgt behandlingstilbuddene, er større, end det var forventet. 

Hvordan kan man sikre, at man laver en rigtig vurdering af målgruppen?

Det er borgerens samlede situation, der skal indgå i vurderingen af, hvorvidt borgeren er i målgruppen. Det overordnede krav er, at borgeren ikke er yderligere socialt belastede i en grad, der kræver støtte efter serviceloven. I forsøgsprojekterne er ASI brugt som redskab til at vurdere borgere i målgruppen. Her har kravet været en samlet ASI score på max 0,3. Det er dog ikke et lovkrav at anvende ASI til vurdering.

Må målgruppen ikke have været i stofmisbrugsbehandling tidligere?

Personer i målgruppen vil typisk ikke have været i behandling tidligere, det er dog ikke et eksklusions kriterium, hvis de har. 

Hvordan nås målgruppen, når problemstillingen er så tabubelagt? 

Der er brug for en markedsføring, der når ud i ”mainstream” kulturen, herunder en hjemmeside der er målrettet målgruppen. Inspiration kan hentes på forsøgsprojekternes hjemmesider.   

Hvad er erfaringen for, hvor længe folk kan vente på at komme i behandling?

Erfaringen fra de to forsøgsprojekter er, at borgeren skal i gang så hurtigt som muligt efter første henvendelse, når motivationen er tilstede. I København har der været venteliste til gruppebehandlingen, og for at fastholde motivationen, er borgeren derfor blevet tilbudt individuelle samtaler i venteperioden – suppleret med NADA behandling.  

Kan borgeren modtage substitutionsbehandling og være i anonym behandling? 

Nej – så er borgeren ikke i målgruppen. Lægeordineret medicin eller behandlingsgaranti er ikke omfattet af lovforslaget.Sidst opdateret 18/09 2015