Anonymitet

Spørgsmål og svar om metodetilgang vedrørende tilbud for anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Hvordan kan man vide, hvilken kommune borgeren, der henvender sig, kommer fra? Således at det kan sikres, det er en kommune, der er indgået aftale med, og så regningen kan sendes til den rigtige kommune? 

Behandlingstilbuddet skal have oplysning om borgerens hjemkommune - så betaling kan indhentes. Dette kan fx gøres ved at borgeren viser sit sygesikringskort, men dækker over navn og cpr-nummer således, at anonymiteten opretholdes. 

Hvilke krav er der til beliggenhed af det anonyme tilbud?

Det er afgørende for at rekruttere målgruppen, at tilbuddet placeres et sted, hvor borgeren kan gå ind uden, at det kan identificeres, hvad borgeren skal. Fx et Sundhedshus, hvor der i forvejen er diverse sundhedstilbud som fx rygestop kursus. Indgang til anonym behandlingstilbud kan ikke være den samme som til et behandlingstilbud efter § 101.

Hvordan skal henvendelse fra borgerne ske?

Borgerne skal nemt og diskret kunne henvende sig via en hjemmeside eller telefonisk uden at skulle opgive navn og cpr-nummer.

Sidst opdateret 18/09 2015