København

Materiale fra pilotprojektet i Københavns Kommune

De to pilotprojekter fra København og Odense, der har været i gangsat i forbindelse med afprøvning af anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, har udarbejdet en række materiale. Dette kan andre, der er ved at oprette tilbud om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling lade sig inspirer af og evt. tilrette til deres arbejde. København har udfærdiget et katalog for pårørende, en brochure omkring øreakupunktur kaldet NADA samt en vejledning til, hvordan man er sammen som gruppe.

Katalog for pårørende

NADA øreakupunktur brochure

Hvordan vi er sammen som gruppe

Sidst opdateret 18/09 2015