Materiale fra informationsmøder

Socialstyrelsen afholdt informationsmøder i foråret 2015 om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Her blev rammerne for lovgivningen gennemgået, bl.a. kravene til de tilbud, kommunerne skal oprette.

Socialstyrelsen har i foråret 2015 afholdt tre informationsmøder, i forbindelse med implementering af anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. De tre møder er afholdt i Århus, Middelfart og Roskilde.

Socialstyrelsen fortalte på møderne om rammerne for lovændringen. Herunder krav til oprettelse af tilbud, krav til aftaler med ekstern leverandør, anonymitet og præcisering af målgruppe. Informationerne er samlet i to PowerPoint præsentationer.

Indledende præsentation om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Afsluttende præsentation om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

For at afprøve anonym ambulant stofmisbrugsbehandling har der været afviklet to pilotprojekter i hhv. Odense og København.  De to kommuner holdt oplæg om deres erfaringer på informationsmøderne i foråret 2015.  

Oplæg om Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling, København

Oplæg om Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling, Odense

Sidst opdateret 22/07 2016