Lov og vejledning

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Målgruppen er personer, der ikke har yderligere sociale problemer. Det er fastsat i § 101a i serviceloven.

Kommunerne er fra 1. juli 2015 forpligtede til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Målgruppen er borgere, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har yderligere sociale problemer, der kræver en indsats efter afsnit V i serviceloven.

Bestemmelsen er fastsat i § 101a i serviceloven.

Serviceloven på retsinformation.dk.

Skrivelse om orientering om ændring af serviceloven (anonym ambulant stofmisbrugsbehandling) på retsinformation.dk.

Man kan finde en nærmere beskrivelse af § 101a på retsinformation.dk under bemærkninger til lovforslag. 

Lovforslaget inklusiv bemærkninger til det på retsinformation.dk.

Sidst opdateret 22/07 2016