Evaluering af pilotprojekterne

To forsøgsprojekter om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling er blevet evalueret. Projekterne blev gennemført i København og Odense.

Socialstyrelsen har evalueret forsøgsordningen om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Ordningen blev afviklet i København og Odense.

Både forsøgsprojekterne og evalueringen blev gennemført inden lovændringen, der indebærer, at kommunerne fra 15. juli 2015 skal tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling til borgere, der ikke har yderligere sociale problemer (jf. servicelovens § 101a).

Evalueringen fokuserer på bl.a. en præcisering af målgruppen, erfaringer med rekruttering og anonymitet. 

Evalueringsrapport om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Sidst opdateret 18/09 2015