Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Kommunerne har pligt til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Socialstyrelsen har samlet et materiale, der fortæller om rammerne for lovændringen og kan give inspiration til kommunerne, når de skal oprette tilbud.

Folketinget har vedtaget, at kommunen pr. 1. juli 2015 skal tilbyde anonym ambulant behandling af stofmisbrug. Målgruppen er personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har yderligere sociale problemer, der kræver en indsats efter afsnit V i Serviceloven.

Kommunen skal sørge for, at behandlingen foregår på en sådan måde, at anonymiteten sikres.

Behandlingen skal tilbydes som gruppebehandling. Kommunerne er forpligtet til at sikre, at alle borgere har adgang til minimum to tilbud om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling i grupper.

Mindst ét tilbud skal indgås som en aftale med et tilbud uden for egen kommune. Det kan enten være en anden kommune eller en privat leverandør.

Inspirationsmateriale til kommunerne

Materialet fortæller bl.a. om rammerne for lovændringen om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.

Der præsenteres også materiale fra to pilotprojekter, der er gennemført i hhv. København og Odense. Her kan andre kommunerne hente inspiration til deres arbejde med målgruppen.

Der er gennemført en evaluering, som også er tilgængelig. 

Endelig kan man læse typiske spørgsmål og svar og se forskelligt materiale fra tre informationsmøder, som Socialstyrelsen holdt i foråret 2015.

Du kan også læse om behandling af borgere med misbrug af hash og centralstimulerende stoffer.

Behandling af borgere med misbrug af hash og centralstimulerende stoffer

 

Sidst opdateret 17/08 2017