Gå til indhold

Kurser og forløb om de nationale retningslinjer

Socialstyrelsen afholder en række kurser og forløb for kommunale, regionale og private behandlingstilbud, der arbejder med social stofmisbrugsbehandling. Forløbene støtter behandlingstilbud i at anvende og implementere de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling i praksis.

I 2021 afholder Socialstyrelsen tre forskellige typer af forløb:

 • Udviklingsforløb med taskforce
 • Netværksforløb om behandlingsplaner
 • Kursus for nøglemedarbejdere.

Fristen for at deltage i forløbene i 2021 er udløbet.         

Nedenfor kan du læse om de forskellige forløb, se hvilke behandlingstilbud der deltager i 2021 og læse om tidligere deltageres erfaringer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Udviklingsforløb med taskforce

Et udviklingsforløb med Socialstyrelsens taskforce strækker sig over en 1-årig periode og gennemføres i den enkelte kommune, hvor det tilrettelægges med afsæt i lokale behov. Formålet med udviklingsforløbet er at højne kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling ved at implementere de nationale retningslinjer på et eller flere udvalgte fokusområder.

Gennem et udviklingsforløb med taskforcen får behandlingstilbuddet:

 • Viden om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
 • Identificeret styrker og udfordringer i egen praksis ud fra retningslinjerne
 • Igangsat en kvalitetsudvikling af eget behandlingstilbud
 • Støtte til at inddrage et borgerperspektiv på et valgt fokusområde
 • Redskaber til omsætningen af de nationale retningslinjer i egen praksis.

Udviklingsforløbet indledes af en afdækning, hvor Socialstyrelsen i samarbejde med behandlingstilbuddet identificerer udfordringer og styrker i den eksisterende praksis ved at undersøge, hvor tæt praksis er på anvisningerne i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Når praksis er afdækket, vælger kommunen et eller flere specifikke fokusområder, der arbejdes videre med. Derefter starter det udviklingsorienterede arbejde, hvor målet er at skabe forandringer, der højner kvaliteten af behandlingen i det sociale stofmisbrugstilbud.

Socialstyrelsens taskforce følger og understøtter udviklings- og implementeringsprocessen gennem hele forløbet.

Læs mere om udviklingsforløb med taskforce (pdf)

Kommuner, der deltager i et udviklingsforløb i 2020 og 2021:

 • Hvidovre Kommune
 • KABS Hvidovre
 • Nyborg Kommune
 • Odder Kommune
 • Horsens Kommune
 • Haderslev Kommune.

Kommuner, der har gennemført et udviklingsforløb med Socialstyrelsens taskforce i 2016 2019:

 • Ballerup Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odense Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Tønder Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Herning Kommune
 • Kolding Kommune
 • Lolland Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Morsø Kommune
 • Næstved Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Slagelse Kommune.

Kursus for nøglemedarbejdere

Kurset for nøglemedarbejdere klæder deltagerne på til at kunne anvende de nationale retningslinjer som grundlag for at skabe udvikling og forandring i praksis. Kurset giver deltagerne kendskab til de nationale retningslinjer og værktøjer til at omsætte retningslinjerne i eget behandlingstilbud. Gennem kurset rustes deltagerne til at kunne fungere som nøglemedarbejdere for implementering af de nationale retningslinjer i eget behandlingstilbud.

Formålet med kurset er at styrke kvalitetsudviklingen i de enkelte behandlingstilbud.

Gennem kurset for nøglemedarbejdere kan deltagerne forvente at få: 

 • Viden om de nationale retningslinjer, relevant lovgivning samt implementerings- og forandringsprocesser
 • Kompetencer til at identificere forandringspotentialer i egen praksis i forhold til retningslinjerne
 • Færdigheder i at omsætte retningslinjer i eget behandlingstilbud ved at formulere forandringsmål og at støtte ledelsen i planlægningen af, hvordan mål skal indfries.

Kurset består af fire moduler. Det retter sig mod medarbejdere fra kommunale, regionale og private dag-, døgn- og ambulante tilbud. Kommuner, som tidligere har deltaget i udviklingsforløb, kan også deltage.

Læs mere om kurset for nøglemedarbejder i kursusbeskrivelsen (pdf)

Deltagende behandlingstilbud i 2021:

 • Silkeborg Kommune
 • WeCare
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Opbygningsgården
 • Middelfart Kommune
 • NOVAVI
 • Haderslev Kommune
 • Horsens Kommune
 • Region Midt (individuelt forløb).

Behandlingstilbud, der har deltaget i kursus for nøglemedarbejdere i 2020:

 • Slagelse Kommune
 • Odense Kommune
 • Ringkøbing Skjern Kommune
 • KABS.

Netværksforløb om behandlingsplaner

Netværksforløbet har til formål at understøtte behandlingstilbuddenes arbejde med behandlingsplaner, klæde deltagerne på til at kunne anvende de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling og at skabe netværk mellem de deltagende behandlingstilbud.

Gennem netværksforløbet får deltagerne:

 • Viden om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
 • Kompetencer i at anvende udvalgte, centrale retningslinjer om behandlingsplaner
 • Viden om implementering
 • Et fagligt netværk med andre kommunale behandlingstilbud.

Netværksforløbet består af fem moduler. Netværksdeltagerne arbejder gennem forløbet med at afdække og analysere deres egen praksis, omsætte retningslinjerne om behandlingsplaner, dele erfaringer og sparre på tværs af netværket, opsætte forandringsmål og implementere de ønskede forandringer i egen praksis.

Netværksforløbet er rettet mod ledere og medarbejdere fra kommunale stofmisbrugstilbud.

Læs mere om netværksforløb om behandlingsplaner (pdf)

Deltagende kommuner med opstart i 2020

 • Skanderborg Kommune
 • København Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Svendborg Kommune.

Deltagende kommuner med opstart i 2021:

 • Bornholm Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Køge Kommune
 • Herlev Kommune
 • Brønderslev Kommune.

Erfaringer fra kommuner, der har deltaget i forløb

Citater fra kommuner, der har deltaget i udviklingsforløb med Socialstyrelsens taskforce

Misbrugscenter Herning

"Et forløb som dette her er med til at "rydde op" i praksisvaner, der har sneget sig ind (...) Medarbejderne er blevet væsentlig skarpere på indholdet i de nationale retningslinjer og har fået mulighed for at tilegne sig viden og indsigt."

Stofbehandlingen Holstebro

"Vi havde længe talt om, hvordan vi kunne optimere vores behandlingsplan. Vi havde arbejdet en del med de nationale retningslinjer, men havde svært ved at koble indholdet helt konkret med praksis i behandlingsplanerne. Alle medarbejdere har været involveret i arbejdet og har dermed kendskab til og også ejerskab til den nye behandlingsplan. [Det har] givet stor faglig stolthed og sammenhold - gode diskussioner og øget tilbøjelighed til at ville lægge sine vanskelige sager på bordet."

Brønderslev Rusmiddelcenter

"Samarbejdet på tværs af forvaltninger er styrket, hvilket forhåbentligt styrker borgers oplevelse af et sammenhængende behandlingsforløb."

Rusmiddelcenter Silkeborg

"Udviklingsforløbet har medvirket til at skærpe vores fokus og blive klar over, hvor vi kan blive bedre og hvilke samarbejdsrelationer, vi skal arbejde videre med."

Kontakt

Projektleder for udviklingsforløb med taskforce:
Mette Heneberg, fuldmægtig
Tlf: +45 41 93 24 80
E-mail: amhh@socialstyrelsen.dk

Projektleder for kursus for nøglemedarbejdere:
Marianne Rasmussen, fuldmægtig
Tlf: +45 41 74 00 47
E-mail: mras@socialstyrelsen.dk

Projektleder for netværksforløb om behandlingsplaner:
Celine Jarlskov, fuldmægtig
Tlf: +45 41 73 08 18
E-mail: cgsj@socialstyrelsen.dk

Programleder for implementeringen af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
Hanne Ramsbøl, specialkonsulent
Tlf: +45 41 93 25 03
E-mail: hram@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 18/01 2022