Gå til indhold

Deltag i forløb om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Kommunale, regionale og private tilbud i den sociale stofmisbrugsbehandling kan søge om gratis deltagelse i tre forskellige forløb. Gennem forløbene støttes behandlingstilbuddene i at anvende og implementere de nationale retningslinjer i praksis.

Socialstyrelsen tilbyder i 2021 tre forskellige forløb med afsæt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling:

 • Udviklingsforløb med taskforce
 • Netværksforløb om behandlingsplaner
 • Kursus til nøglemedarbejdere.

Frist for ansøgning om deltagelse er d. 9. december 2020. Alle aktiviteter gennemføres fysisk eller virtuelt under hensyntagen til corona-situationen.

Læs mere om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling (link)

Fold alle teksterne ud eller ind

Udviklingsforløb med taskforce

Kommunale behandlingstilbud kan søge om deltagelse i etårige udviklingsforløb, som har til formål at understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Der tilbydes udviklingsforløb i op til fem kommuner i 2021.

Hvorfor deltage i et udviklingsforløb?

 • Gennem et udviklingsforløb med taskforcen får deltagende behandlingstilbud:
 • Viden om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
 • Identificeret styrker og udfordringer i egen praksis ud fra retningslinjerne
 • Igangsat kvalitetsudvikling med afsæt i retningslinjerne
 • Støtte til at inddrage et borgerperspektiv på et valgt fokusområde
 • Redskaber til at omsætte de nationale retningslinjer i praksis.

Hvem kan deltage i et udviklingsforløb?

Målgruppen er kommunale behandlingstilbud, der endnu ikke har haft et udviklingsforløb med Socialstyrelsens taskforce.

Praktiske informationer

Forløbet tilrettelægges fleksibelt i samarbejde mellem Socialstyrelsen og den enkelte kommune.
Bliv klogere på udviklingsforløb med taskforce ved at læse beskrivelsen af udviklingsforløb.

Beskrivelse af udviklingsforløb med taskforce (pdf)

Netværksforløb om behandlingsplaner

Socialstyrelsen tilbyder kommunale behandlingstilbud deltagelse i et netværksforløb, der har til formål at understøtte arbejdet med behandlingsplaner med afsæt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Forløbet strækker sig over fem dage i løbet af 2021.

Hvorfor deltage i et netværksforløb om behandlingsplaner?

I netværksforløbet kan deltagerne forvente at få:

 • Viden om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
 • Kompetencer i at anvende udvalgte, centrale retningslinjer om behandlingsplaner
 • Viden om implementering
 • Et fagligt netværk med andre kommunale behandlingstilbud.

Hvem kan deltage i et netværksforløb om behandlingsplaner?

Alle kommunale behandlingstilbud kan deltage i netværksforløbet – både de, der tidligere har deltaget i Socialstyrelsens udviklingsforløb, og de, der ikke har.

Praktiske informationer

Forløbet går på tværs af kommuner med ca. fem til syv kommuner pr. forløb. Hver kommune kan deltage med to-tre deltagere.

Bliv klogere på netværksforløb om behandlingsplaner ved at læse beskrivelsen af netværksforløb om behandlingsplaner.

Beskrivelse af netværksforløb om behandlingsplaner (pdf)

Kursus for nøglemedarbejdere

Socialstyrelsen tilbyder medarbejdere fra kommunale, regionale og private behandlingstilbud deltagelse i et kursusforløb, hvor deltagerne lærer at anvende de nationale retningslinjer til at arbejde med udvikling og forandring i praksis.

Forløbet strækker sig over fire dage i løbet af 2021.

Hvorfor deltage i kursus for nøglemedarbejdere?

På kurset for nøglemedarbejdere kan deltagerne forvente at få:

 • Viden om de nationale retningslinjer, relevant lovgivning samt om implementerings- og forandringsprocesser
 • Kompetencer til at identificere forandringspotentialer i egen praksis i forhold til retningslinjerne
 • Færdigheder i at omsætte retningslinjer i eget behandlingstilbud ved at formulere implementeringsmål og at støtte ledelsen i planlægningen af, hvordan mål skal indfries.

Hvem kan deltage i kursus for nøglemedarbejdere?

Målgruppen er medarbejdere fra kommunale, regionale og private dag-, døgn- og ambulante tilbud. Kommuner, som tidligere har deltaget i udviklingsforløb, kan også deltage.

Praktiske informationer

Der er mulighed for, at i alt 15 medarbejdere kan deltage i kursusforløbet. Der vil således være plads til ca. tre-syv behandlingstilbud med to-tre deltagere fra hvert sted.

Bliv klogere på kursus for nøglemedarbejdere ved at læse kursusbeskrivelsen

Beskrivelse af kursus for nøglemedarbejdere (pdf)

Søg om deltagelse i forløb

Kriterier for deltagelse

Socialstyrelsen vurderer henvendelser om deltagelse i et af de tre forløb ud fra følgende tre kriterier:

 • Ledelsesmæssig opbakning
 • Motivation
 • Afsatte ressourcer til forløb.

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af henvendelserne ud fra disse kriterier.

Ved for få eller for mange henvendelser vil Socialstyrelsen kontakte ansøgere for at finde en alternativ løsning, fx om deltagelse i et andet forløb eller i et andet set-up end det ansøgte, og som stadig kan matche behandlingstilbuddets behov.

Hvordan kan man deltage?

Der er ansøgningsfrist for deltagelse i de tre forløb den 9. december 2020.

Interesserede skal udfylde og indsende et henvendelsesskema til Socialstyrelsen på nedenstående mailadresse senest den 9. december 2020. Husk at mærke ansøgningen "Henvendelse om deltagelse i et forløb om de nationale retningslinjer".

TaskForceINR@socialstyrelsen.dk

Henvendelsesskema om deltagelse i et forløb om de nationale retningslinjer (word)

I kan forvente telefonisk tilbagemelding ultimo december 2020.

Kontakt for flere oplysninger om ansøgningsprocessen

Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller de enkelte forløb, kan I kontakte en af nedenstående projektledere:

Projektleder for udviklingsforløb med taskforce:
Mette Heneberg, fuldmægtig
Tlf: +45 41 93 24 80
E-mail: amhh@socialstyrelsen.dk

Projektleder for netværksforløb om behandlingsplaner og kursus for nøglemedarbejdere:
Marianne Rasmussen, fuldmægtig
Tlf: +45 41 74 00 47
E-mail: mras@socialstyrelsen.dk

Programleder:
Hanne Ramsbøl, specialkonsulent
Tlf: +45 41 93 25 03
E-mail: hram@socialstyrelsen.dk

Igangværende og afsluttede forløb

I 2020 deltager følgende kommuner i et forløb om de nationale retningslinjer:

Udviklingsforløb med taskforce: Hvidovre Kommune, KABS Hvidovre, Slagelse Kommune og Nyborg Kommune.

Netværksforløb: Aarhus kommune, Københavns Kommune, Svendborg Kommune, Skanderborg Kommune og Rødovre Kommune.

Kursus for nøglemedarbejdere: Odense Kommune, Slagelse Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og KABS.

Derudover har følgende 20 kommuner afsluttet et udviklingsforløb: Ballerup, Ikast-Brande, Aarhus, Aalborg, Norddjurs, Odense, Ringkøbing-Skjern, Tønder, Brønderslev, Fredericia, Herning, Kolding, Lolland, Middelfart, Morsø, Næstved, Silkeborg, Frederiksberg, Holstebro og Odsherred.

Citater fra kommuner, der har deltaget i udviklingsforløb med Socialstyrelsens taskforce

Misbrugscenter Herning

"Et forløb som dette her er med til at "rydde op" i praksisvaner, der har sneget sig ind (...) Medarbejderne er blevet væsentlig skarpere på indholdet i de nationale retningslinjer og har fået mulighed for at tilegne sig viden og indsigt."

Stofbehandlingen Holstebro

"Vi havde længe talt om, hvordan vi kunne optimere vores behandlingsplan. Vi havde arbejdet en del med de nationale retningslinjer, men havde svært ved at koble indholdet helt konkret med praksis i behandlingsplanerne. Alle medarbejdere har været involveret i arbejdet og har dermed kendskab til og også ejerskab til den nye behandlingsplan. [Det har] givet stor faglig stolthed og sammenhold - gode diskussioner og øget tilbøjelighed til at ville lægge sine vanskelige sager på bordet."

Brønderslev Rusmiddelcenter

"Samarbejdet på tværs af forvaltninger er styrket, hvilket forhåbentligt styrker borgers oplevelse af et sammenhængende behandlingsforløb."

Rusmiddelcenter Silkeborg

"Udviklingsforløbet har medvirket til at skærpe vores fokus og blive klar over, hvor vi kan blive bedre og hvilke samarbejdsrelationer, vi skal arbejde videre med."

Kontakt

Kontakt for flere oplysninger om ansøgningsprocessen

Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller de enkelte forløb, kan I kontakte en af nedenstående projektledere:

Projektleder for udviklingsforløb med taskforce:
Mette Heneberg, fuldmægtig
Tlf: +45 41 93 24 80
E-mail: amhh@socialstyrelsen.dk

Projektleder for netværksforløb om behandlingsplaner og kursus for nøglemedarbejdere:
Marianne Rasmussen, fuldmægtig
Tlf: +45 41 74 00 47
E-mail: mras@socialstyrelsen.dk

Programleder:
Hanne Ramsbøl, specialkonsulent
Tlf: +45 41 93 25 03
E-mail: hram@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 08/01 2021