Gå til indhold

Undersøg om jeres praksis er i overensstemmelse med de nationale retningslinjer

Har I lyst til at undersøge, i hvilken grad jeres sociale stofmisbrugsbehandling er baseret på aktuelt bedste viden? Vil I implementere de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling i jeres praksis?

Socialstyrelsen har udarbejdet et spørgeskema, som kan bruges til en bred afdækning af, om jeres praksis er i overensstemmelse med anbefalingerne i de nationale retningslinjer: Hvor er jeres styrker, og hvor er jeres udfordringer?

Spørgeskemaet belyser alle dele af den sociale stofmisbrugsbehandling fra en borger anmoder om social stofmisbrugsbehandling, til borgeren udskrives.

Derudover spørges til jeres indsatser og ydelser samt den måde, I er organiseret på.

Spørgeskemaet understøtter, at I med afsæt i de nationale retningslinjer kan finde frem til, hvilke dele af jeres praksis, der med fordel kan udvikles. Den brede afdækning viser dermed, hvad I med fordel kan gå mere i dybden med.

Vejledning og spørgeskema til den brede afdækning af praksis kan ses nedenfor. Kontakt , hvis I har brug for adgang til den elektroniske version af spørgeskemaet.

Vejledning til afdækning af styrker og udfordringer i praksis (pdf)


Næste skridt i implementeringsprocessen:

Afdækning af en udvalgt del af praksis

Sidst opdateret 05/02 2020