Gå til indhold
Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Implementering af de nationale retningslinjer > Vejledning og redskaber til de nationale retningslinjer

Redskaber til implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Har I brug for at kickstarte en kvalitetsudviklingsproces i jeres behandlingstilbud? Vil I gerne sikre, at jeres behandling er baseret på de nationale retningslinjer og dermed bygger på forskning og best practice, samt at stofmisbrugsbehandlingen er helhedsorienteret og koordineret?

Socialstyrelsen har i samarbejde med en række kommuner udviklet forskellige redskaber, som kan understøtte brugen af de nationale retningslinjer. Med redskaberne kan I afdække styrker og udfordringer i jeres nuværende praksis og få støtte til, hvordan I kan udvikle praksis med udgangspunkt i de nationale retningslinjer.

Du kan læse mere om redskaberne, og hvordan de kan anvendes i jeres praksis, her på siden. 

Vejledningerne er henvendt til ledere, faglige koordinatorer og evt. andre, der står for at implementere faglige tiltag i stofmisbrugsbehandlingen.

Vejledning og redskaber til de nationale retningslinjer

Med vejledningerne og de konkrete redskaber vil I få hjælp til at anvende principperne og anvisningerne i de nationale retningslinjer lokalt. Socialstyrelsen har udviklet redskaberne i samarbejde med de kommuner, som har været en del af Socialstyrelsens udviklingsforløb.

Med vejledningerne og redskaberne har alle misbrugsbehandlingstilbud mulighed for at arbejde systematisk med implementering af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling i praksis indenfor de områder, som der lokalt er behov for.

Redskaberne og det samlede forløb kan ses nedenfor.

Fold alle teksterne ud eller ind

1. Bred afdækning af praksis

Med en bred afdækning af praksis vil I kunne identificere styrker og udfordringer i forhold til at kunne leve op til anbefalingerne i de nationale retningslinjer.

 Læs mere om den brede afdækning af praksis.

2. Afdækning af udvalgt del af praksis på et panelmøde

Et panelmøde kan give en dybdegående forståelse af udfordringerne på et område fra flere forskellige faglige perspektiver.

Læs mere om afdækning af en udvalgt del af praksis.

3. Udviklingsworkshop

På en udviklingsworkshop vil I kunne identificere de aktiviteter og delmål, som skal til for at opnå de ønskede forandringer.

Læs mere om udviklingsworkshop.

4. Udviklingsplan

Med en udviklingsplan vil I kunne fastlægge datoer for, hvornår de nødvendige aktiviteter skal være afholdt, samt hvem der er ansvarlig.

Læs mere om udviklingsplanen.

Sidst opdateret 05/02 2020