Stof- og alkoholmisbrug

Kommunerne skal sørge for en række tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug. På disse sider finder du informationer og inspiration til dette arbejde.

Socialstyrelsen har fokus på de mennesker med et problematisk forbrug af rusmidler, der kan siges at være socialt udsatte.

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen, har kommunerne været lovmæssigt forpligtet til at udvikle kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Stofmisbrugspakken skal bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger.