Gå til indhold
Forside > Voksne > Prostitution > Viden om prostitution

Viden om prostitution

Socialstyrelsen arbejder på at øge og kvalificere den viden, vi har om prostitution.

Socialstyrelsen arbejder løbende på at indsamle og formidle viden om prostitutionsområdet.

Samtidig bidrager Socialstyrelsen til at implementere og afprøve metoder på området.

De fleste undersøgelser på området er kvalitative, kun i begrænset omfang findes der kvantitative data om personer i prostitution.

Socialstyrelsen har lavet et tema om prostitution på Vidensportalen, hvor der blandt andet findes mere viden om sociale indsatser målrettet borgere i prostitution og forskning om prostitution.

Tema om prostitution på Vidensportalen

Sidst opdateret 14/05 2019