Forside > Voksne > Prostitution > Viden om prostitution > Risici ved prostitution

Risici ved prostitution

I den generelle debat om prostitution kan det være vanskeligt at finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er formodninger. Det kan være vanskeligt at se om de problemstillinger, flere prostituerede har, skyldes prostitution eller om de også har helt andre årsager.

Socialstyrelsen har udarbejdet rapporten ”Prostitution på massageklinik – risici og velbefindende”. Fokus i rapporten er at afdække i hvilket omfang, der kan dokumenteres fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger ved at prostituere sig på massageklinik.

Rapporten ”Prostitution på massageklinik - risici og fastholdende faktorer"

I det opsøgende arbejde møder Socialstyrelsen en række prostituerede, hvoraf de fleste henvender sig med en række forskellige og ofte komplekse problemstillinger, som de ønsker hjælp til at få løst.

Det er imidlertid vanskeligt at sige, hvorvidt disse problemstillinger alene skyldes prostitution eller om andre forhold i borgernes liv samtidig spiller ind. Derudover har Kompetencecenter Prostitution kun kontakt til borgere, der ønsker hjælp.

Kompetencecenter Prostitutions erfaringsgrundlag er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere en entydig sammenhæng mellem prostitution og de forskellige problemstillinger, der ofte relateres til prostitution.

Sidst opdateret 13/12 2018