Forside > Voksne > Prostitution > Viden om prostitution > Relevant lovgivning

Relevant lovgivning

Prostitution er afkriminaliseret i Danmark. Det er lovligt at købe og sælge seksuelle ydelser af personer over 18 år i Danmark.

Prostitution er ikke et anerkendt erhverv. Derfor kan man fx ikke være medlem af en A-kasse på grundlag af ens prostitution.

Prostitution og SKAT

Alle der sælger sex skal registrere sig som selvstændige erhvervsdrivende hos SKAT og svare skat af hele prostitutionsindkomsten. Hvis indkomsten er over 50.000 årligt, skal der betales moms. Det er ikke muligt at være ansat som prostitueret, idet rufferi er ulovligt i Danmark.

Du kan finde flere oplysninger hos SKAT.

www.skat.dk

Straffelovens bestemmelser om prostitution

Køb af sex af personer under 18 år

Det er ulovligt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år jf. straffelovens § 224. Straffenrammen er bøde eller fængsel indtil 2 år. Medvirker man til at en person under 18 år sælger seksuelle ydelser, kan straffen være fængsel indtil 6 år.

Rufferi

Straffelovens § 233 og § 233a regulerer rufferi. Det er ulovligt at udnytte, drive virksomhed med eller være mellemmand for, at en anden prostituerer sig. Straffen for rufferi kan være fængsel indtil 4 år. Det er ligeledes ulovligt at udleje værelse i hotel til brug for, at en anden erhvervsmæssigt modtager betaling for seksuelle ydelser.

Straffeloven på www.retsinformation.dk.

Social lovgivning og prostitution

Prostitution er et af de sociale problemer, der fremgår af serviceloven. Den overordnede målsætning for det sociale arbejde med prostituerede fremgår af formålsvejledningen til serviceloven. Heraf fremgår det, at kommunerne har en særlig opgave i at støtte borgere, der ønsker hjælp til prostitutionsophør.

Servicelovens § 10 vedrører kommunernes generelle rådgivningsforpligtelse. Her er målsætningen:

”at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder og sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp”.

Det er alene de mennesker, der selv oplever prostitution som et socialt problem, der er omfattet af målsætningen. Denne gruppe mennesker har ofte en række sammensatte problemer ud over prostitution.

Af formålsvejledningen til serviceloven fremgår:

  • Rådgivningen af voksne, der ønsker at komme ud af prostitution, skal indeholde en afklaring af den enkeltes personlige forhold og ressourcer og evt. behov for psykologbistand eller andre behandlingstilbud. 
  • Det vil ofte være relevant at bistå den, der prostituerer sig, med at undersøge mulighederne for andet indtægtsgrundlag.

Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser på www.retsinformation.dk.

Sidst opdateret 21/07 2017