Forside > Voksne > Prostitution > Viden om prostitution > Prostitutionsbegrebet

Prostitutionsbegrebet

Socialstyrelsen definerer prostitution som en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling.

Ved at understrege definitionen af prostitution som en transaktion mellem to handlende personer, understreges det også, at Socialstyrelsen anser prostitution som en aktivitet eller en handling, og ikke som en egenskab ved den prostituerede eller som en del af den prostitueredes identitet.

Definitionen er lavet i samarbejde med interessenter på prostitutionsområdet og indeholder et sæt af begreber relateret direkte til prostitutionsbegrebet. Begrebsdefinitionen har til formål at skabe et fælles sprog på området.

Fagbegreber om prostitution

Sidst opdateret 06/11 2018