Forside > Voksne > Prostitution > Viden om prostitution > Prostitutionens omfang og former

Prostitutionens omfang og former

Der findes ikke nogen konkret viden om, hvor mange der prostituerer sig i Danmark. Socialstyrelsen foretager årlige beregninger over antallet prostituerede. Socialstyrelsen har siden 2003 beregnet hvor mange personer, der synligt prostituerer sig i Danmark. Det samlede antal personer i prostitution i Danmark er meget vanskeligt at opgøre.

Socialstyrelsens beregning af antallet borgere i prostitution er baseret på annoncer fra fx internettet, besøgstal fra Rederne under KFUKs Sociale Arbejde, der har kontakt til gadeprostituerede, Center Mod Menneskehandels opsøgende arbejde og Kompetencecenter Prostitutions opsøgende arbejde overfor indendørsprostituerede i Danmark.

Den seneste beregning fremgår af notatet "Prostitutionens omfang og former" fra 2015. Den viser, at der er mere end 2.900 personer, der prostituerer sig i Danmark.

Notat om prostitutionens omfang og former

Tallet bekræftes af SFIs kortlægning af prostitutionsområdet: "Prostitution i Danmark". Tallet skal betragtes som et minimumstal, idet en del prostituerer sig i det skjulte uden at annoncere.

Prostitution i Danmark (VIVE)

Både mænd og kvinder prostituerer sig, men det er først og fremmest mænd, der køber sex. Den seneste opgørelse viser – ligesom tidligere undersøgelser, at ca. 15 % af de danske 18-65 årige mænd har købt sex en eller flere gange.

Den seneste undersøgelse om prostitutionskunder er lavet af Rambøll.

Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen- Rambøll (pdf)

Sidst opdateret 25/05 2020