Forside > Voksne > Prostitution > Tilbud til fagprofessionelle > Rådgivningsforløb til kommuner og institutioner

Rådgivningsforløb til kommuner og institutioner - få en fælles faglig tilgang til prostitution

Socialstyrelsen tilbyder opkvalificering og rådgivning til kommuner og institutioner, der gerne vil styrke indsatsen for borgere i prostitution og unge, der har prostitutionslignende relationer.

Et rådgivningsforløb kan give jer en fælles faglig tilgang til det socialfaglige arbejde med borgere, der har udfordringer relateret til prostitution og prostitutionslignende relationer. At arbejde med prostitution og prostitutionslignende relationer bliver en del af jeres socialfaglige praksis på lige fod med andre sociale problemer.

Et rådgivningsforløb giver jer:

  • En fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er forbundet med at være i prostitution eller have prostitutionslignende relationer
  • En fælles forståelse af, hvordan I, evt. i samarbejde med kollegaer på tværs af kommunale afdelinger og institutioner, konkret forholder jer til borgere i prostitution
  • Styrkede kompetencer til at arbejde med borgere i prostitution og prostitutionslignende relationer.

Et rådgivningsforløb består af udvikling og implementering af nye arbejdsgange, der skaber fokus og opmærksomhed på borgere, der indgår i prostitution og prostitutionslignende relationer, og de udfordringer og støttebehov, de kan have. I løbet af rådgivningsforløbet udarbejder vi guidelines, der er skræddersyede til jer, som kan understøtte jeres fælles tilgang til det daglige arbejde med borgere i prostitution og prostitutionslignende relationer.

Rådgivningsforløbet tilrettelægges i samarbejde mellem jer og Socialstyrelsen, så forløbet matcher de lokale behov og forhold. Socialstyrelsens konsulenter står for facilitering og strukturering af processen. I sørger for koordinering på jeres arbejdsplads, etablering af en arbejdsgruppe og aktiv medvirken i udarbejdelse og implementering af de skræddersyede guidelines.

De tre faser i et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen

Illustration af et forløb hos Kompetencecenter Prostitution - Webside
Illustration af et forløb hos Kompetencecenter Prostitution. Forløbet består af foreberedelse og opkvalificering, udvikling af guidelines og implementering og opfølgning.

Forberedelse og opkvalificering

I den første fase af rådgivningsforløbet aftales forløbets indhold og proces. Der planlægges og afholdes en temadag, med fx oplæg, workshops og refleksionsøvelser om prostitution og prostitutionslignende relationer. Temadagen er med til at sætte fokus på problemer, der relaterer sig til livet i prostitution, og at kvalificere medarbejdernes arbejde med målgruppen.

Udvikling af guidelines

I forløbets anden fase udvikles guidelines for jeres arbejde med prostitution og prostitutionslignende relationer. Jeres guidelines vil bestå af viden om og praksisnære anvisninger til mødet med borgere i prostitution eller unge i prostitutionslignende relationer. De kan omhandle temaer som samtalen om prostitution, tegn og signaler og jeres beslutninger om, hvordan I vil forholde jer til prostitution og prostitutionslignende relationer i jeres daglige arbejde.

Hele medarbejdergruppen vil blive inddraget i arbejdet, og der nedsættes desuden en arbejdsgruppe med ledelsesdeltagelse og udvalgte medarbejdere, der skal sikre kvalitet og relevans af de nye guidelines i samarbejde med Socialstyrelsen.

Implementering og opfølgning

I den afsluttende fase har vi fokus på at understøtte fortsat fokus på jeres guidelines, og der arbejdes med forankring af jeres nye fælles faglige tilgang.

Sidst opdateret 19/08 2020