Gå til indhold
Forside > Voksne > Prostitution > Tilbud til fagprofessionelle

Tilbud til fagprofessionelle

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb, hvor der udvikles skræddersyede guidelines til medarbejdergrupper i kommuner og institutioner. Et rådgivningsforløb kan give jer en fælles faglig tilgang til prostitution. Der er også mulighed for at få en eller flere samtaler med rådgivning og sparring om prostitution og prostitutionslignende relationer, hvis du er fagprofessionel.

Prostitution kan være forbundet med en række sociale problemer. Fx social eksklusion, misbrug, psykisk sårbarhed, arbejdsløshed eller mangel på uddannelse.

Som fagprofessionel kan det være udfordrende at tale om prostitution, og den enkelte borger kan være tilbageholdende med selv at bringe det på banen. Prostitutionen kan være den usynlige faktor, der gør, at en social indsats ikke virker.

Socialstyrelsen har følgende tilbud til fagprofessionelle om prostitution og prostitutionslignende relationer:

Rådgivningsforløb til kommuner og institutioner

Forløb for kommuner og institutioner, hvor I får en fælles faglig tilgang til prostitution og prostitutionslignende relationer, og I sammen med Socialstyrelsen udvikler skræddersyede guidelines, der kan understøtte jeres faglige tilgang. Ring til vores hotline, der er åben alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, for mere information. Tlf: 72 40 63 00.

Tilbud om rådgivningsforløb til kommuner og institutioner

Faglig sparring

Faglig sparring og rådgivning om temaer eller sager, der omhandler prostitution og prostitutionslignende relationer. Ring til vores hotline, der er åben alle hverdage kl. 10.00 – 16.00, for at få sparring og rådgivning: 7240 6300.

Du kan få sparring på spørgsmål som:

  • Hvordan tager jeg hul på samtalen om prostitution?
  • Hvilke konsekvenser kan prostitutionserfaringen have for borgeren?
  • Hvordan kan prostitutionserfaringen påvirke andre dele af borgerens liv?
  • Hvordan reagerer jeg bedst, når jeg er bekymret for, om en borger bytter eller sælger sex?
  • Hvad kan jeg gøre for at hjælpe en borger, der gerne vil stoppe med prostitution?
Sidst opdateret 19/08 2020