Gå til indhold
Forside > Voksne > Prostitution > Tilbud til fagprofessionelle

Tilbud til fagprofessionelle

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og sparring til fagprofessionelle, der møder borgere i prostitution og prostitutionslignende relationer. Fagprofessionelle har mulighed for en eller flere samtaler efter behov.

OBS: Kompetencecenter Prostitution har ikke mulighed for at rådgive fagpersoner om spørgsmål om prostitution frem til og med december 2021. Vi skriver på vores hjemmeside, når rådgivningen åbner igen.

Prostitution kan være forbundet med en række sociale problemer. Fx social eksklusion, misbrug, psykisk sårbarhed, arbejdsløshed eller mangel på uddannelse.

Som fagprofessionel kan det være udfordrende at tale om prostitution, og den enkelte borger kan være tilbageholdende med selv at bringe det på bane. Prostitution kan være den usynlige faktor, der gør, at en social indsats ikke virker.

Rådgivning og faglig sparring

Ønsker du rådgivning og faglig sparring om temaer eller sager, der omhandler prostitution og prostitutionslignende relationer? Ring til vores hotline, der er åben alle hverdage kl. 10.00 – 16.00: 7240 6300.

Du kan få sparring på spørgsmål som fx:

  • Hvordan tager jeg hul på samtalen om prostitution?
  • Hvilke konsekvenser kan prostitutionserfaringen have for borgeren?
  • Hvordan kan prostitutionserfaringen påvirke andre dele af borgerens liv?
  • Hvordan reagerer jeg bedst, når jeg er bekymret for, om en borger bytter eller sælger sex?
  • Hvad kan jeg gøre for at hjælpe en borger, der gerne vil stoppe med prostitution?
Sidst opdateret 08/11 2021