Forside > Voksne > Prostitution > Rådgivning til fagpersoner > Tilbud til fagpersoner

Tilbud til fagpersoner

Kompetencecenter Prostitution rådgiver og underviser fagpersoner om prostitution og socialt arbejde med personer, der sælger sex.

Rådgivning

Kompetencecenter Prostitution rådgiver om generel viden om prostitution, som fx risici ved prostitution. Rådgivningen kan bestå af sparring om konkrete udfordringer i fx sagsbehandlingen af kvinder og mænd i prostitution.

Har du som professionel brug for viden om de tilbud, der findes for mænd og kvinder i prostitution eller er du i tvivl om, hvordan du bedst håndterer, at en borger prostituerer sig, kan du benytte Kompetencecenter Prostitutions rådgivning.

Kompetenceudvikling

Kompetencecenter Prostitution tilbyder gratis oplæg eller temadage til fagfolk, der i deres dagligdag har berøring med mennesker med prostitutionserfaring.

Indholdet af oplæggene/temadagene tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. Undervisningen kan fx bestå af følgende:

  • Prostitution i Danmark
  • Livet i prostitution
  • Risici ved prostitution og hvordan disse kan mødes professionelt
  • Redskaber til samtalen om prostitution
  • Særlige forhold om mødet mellem myndigheder og en borger, der har været eller er i prostitution
  • Lovgivning

Kontakt Kompetencecenter Prostitution, hvis I ønsker et oplæg eller en temadag om prostitution og socialt arbejde med kvinder og mænd, der sælger sex.

Kontakt til Kompetencecenter Prostitution

Du kan ringe til kompetencecentrets hotline mandag til fredag kl. 10.00-16.00 på tlf. 72 40 63 00

Eller du kan henvende dig skriftligt døgnet rundt

Sidst opdateret 11/04 2019