Forside > Voksne > Prostitution > Rådgivning til fagpersoner

Rådgivning til fagpersoner

Har du kontakt til en borger, der har brug for hjælp til at komme ud af prostitution, eller som har sociale problemer i prostitution? Eller har du brug for faglig viden om prostitution?

Fagfolk i hele Danmark kan få gratis rådgivning og kompetenceudvikling af KC Prostitution om prostitution og prostitutionslignende relationer.

Når borgere har problemer relateret til prostitution, er der ofte tale om komplekse problemstillinger. Prostitution kan være et vanskeligt emne at tale om for en myndighedsperson. Prostitution er ofte svær at få øje på, da den tit skjules for omgivelserne. Det kan også være en udfordring at finde relevante hjælpetilbud for mænd og kvinder med prostitutionserfaringer.

Tilbud til fagpersoner

Kompetencecenter Prostitution tilbyder derfor gratis rådgivning og kompetenceudvikling til fagfolk. Tilbuddet henvender sig til alle fagpersoner, som møder personer i prostitution eller unge med prostitutionslignende adfærd.

Rådgivningen og kompetenceudviklingen til fagpersoner målrettes til den enkelte medarbejder og/eller medarbejdergruppes behov og ønsker. Det kunne fx være undervisning om prostitutionsmiljøet i Danmark, risici ved prostitution og en introduktion til socialfaglige metoder målrettet personer i prostitution.

Mere information om vores tilbud til fagpersoner

Tilbud til socialpædagogisk personale

Rådgivning og kompetenceudvikling til socialpædagogisk personale handler primært om unge med prostitutionslignende relationer, samt den professionelle indsats for disse unge.

Mere information om vores tilbud til socialpædagogisk personale

Sidst opdateret 16/01 2020