Prostitution

Prostitution er et socialt problem, og en del borgere i prostitution har brug for sociale tilbud, mens de er i prostitution, og hvis de ønsker at forlade prostitution. De fleste, der sælger sex, skjuler det for familie og venner, og det kan være svært at opsøge råd og vejledning. Både mænd og kvinder sælger sex, men det er primært mænd, der køber sex.

Målgruppen for projektet er borgere, der sælger sex, og som ønsker en forandring i deres livssituation. I projektet afprøves metoden CTI.

Er du fagperson og i kontakt med borgere, som er i prostitution eller prostitutionslignende relationer? Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning.

Få viden om prostitutionens omfang og former. Du kan også læse om risici og den relevante lovgivning.