Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Rådgivning på hjemløshedsområdet > Styrket indsats i kommunerne

Styrket indsats i kommunerne

Vil I sikre, at jeres indsats mod hjemløshed bygger på Housing First-principperne, der med evidensbaserede bostøttemetoder kan hjælpe op imod 90 pct. af borgerne i egen bolig?

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet tilbyder rådgivning, implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner på hjemløshedsområdet. Rådgivningen er henvendt til jer, der ønsker at udvikle indsatsen for borgere i hjemløshed, herunder at bruge Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder.

Rådgivningsfunktionens tilbud

Socialstyrelsen tilbyder en række understøttende aktiviteter, der er med til at sikre en omlægning af praksis, bl.a.:

  • Kortlægning af kommunens eksisterende praksis, som udmøntes i anbefalinger til omlægning
  • Udarbejdelse af implementeringsplaner i samarbejde med kommunen 
  • Støtte i anvendelse af forandringsværktøjer, fx udarbejdelse af forandringsteori 
  • Løbende statusmøder med fokus på muligheder, udfordringer og fremdrift i implementeringsprocessen 
  • Housing First-seminarer 
  • Kompetenceudvikling i bostøttemetoderne CTI, ICM og ACT samt Samarbejdsmodellen 
  • Dokumentation af borgerforløb 
  • Deltagelse i netværksmøder på tværs af kommuner/aktører

Ovenstående er tilbud, som kan sammensættes ud fra jeres ønsker og behov.

Hvem kan få støtte?

Interesserede kommuner kan få rådgivning og implementeringsstøtte enten ved:

  • at henvende sig til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion 
  • at have søgt og modtaget midler fra en social investeringspulje

Rådgivningsfunktionen tilbyder både intensive og individuelt tilrettelagte rådgivnings- og implementeringsforløb samt almindelig råd og vejledning til kommuner, som henvender sig.

Derudover vil rådgivningsfunktionen selv kontakte en kommune i de tilfælde, hvor der kan spores særlige hjemløshedsudfordringer i kommunen.

Sidst opdateret 24/03 2021