Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Rådgivning på hjemløshedsområdet > Styrket indsats på boformerne

Styrket indsats på boformerne

Vil I reducere opholdstiden, styrke de rehabiliterende indsatser for borgerne og styrke samarbejdet mellem boform og kommunal myndighed? Det er nu muligt for boformer under § 110 at indgå direkte samarbejdsaftaler med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet.

Tilgangen til borgere på § 110-boformerne er inde i en positiv udvikling, fra en traditionelt mere omsorgsbaseret tilgang til en mere udviklingsorienteret tilgang med fokus på borgerens recoveryproces.

Housing First og de evidensbaserede bostøttemetoder kan understøtte og kvalificere udvikling af indsatsen på jeres boform, da Housing First-princippet og bostøttemetoderne netop har rehabilitering, recovery og empowerment som udgangspunkt.

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion tilbyder jer at understøtte en faglig udvikling ved at give jer viden og støtte jer i at bruge Housing First-princippet på § 110-boformerne, så de rehabiliterende indsatser for borgeren styrkes.

Rådgivningsfunktionens tilbud

Socialstyrelsen samarbejder med boformer efter § 110 i de kommuner, hvor det er indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og Socialstyrelsen om Housing First. Som en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed kan Socialstyrelsen fra 2018 indgå separate, selvstændige aftaler direkte med § 110-boformer.

Socialstyrelsen tilbyder en række aktiviteter, der er med til at sikre en faglig udvikling, bl.a.:

  • Afdækning af boformens daglige praksis
  • Udarbejdelse af anbefalinger til boformen
  • Udarbejdelse af implementeringsplaner
  • Anvendelse af værktøjer, som understøtter implementering
  • Kompetenceudvikling i bostøttemetoderne CTI og ICM
  • Dokumentation af borgerforløb
  • Deltagelse i halvårlige regionale netværksmøder

Ovenstående er tilbud, som kan sammensættes ud fra jeres ønsker og behov.

Hvem kan få støtte?

Interesserede boformer kan få rådgivning og implementeringsstøtte ved at henvende sig til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion.

Rådgivningsfunktionen tilbyder både intensive og individuelt tilrettelagte rådgivnings- og implementeringsforløb samt almindelig rådgivning og vejledning til boformer, som henvender sig.

Derudover vil rådgivningsfunktionen selv kontakte en § 110-boform i de tilfælde, hvor der kan spores særlige hjemløshedsudfordringer på boformen.

Redskaber til implementering af Housing First-princippet

I samarbejde med Bestyrelsen i SBH (Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse) og udvalgte § 110-boformer udarbejder Socialstyrelsen en række faglige anbefalinger til praksis på boformerne, der understøtter Housing First og en recovery- og empowerment-orienteret tilgang til borgerne.

De første faglige anbefalinger er udarbejdet i 2017 og omhandler god praksis på boformer i arbejdet med borgernes udredning og opholdsplan. Anbefalingerne kan anvendes på tværs af udredningsmetoder, og formålet med anbefalingerne er samlet set at løfte kvaliteten i udrednings- og planarbejdet.

Læs ”Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer”.

I 2018 vil der blive udarbejdet faglige anbefalinger til et styrket samarbejde mellem boformer og kommunale myndigheder, og i 2019 kommer der faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110-boformerne.

Sidst opdateret 24/03 2020