Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Rådgivning på hjemløshedsområdet

Rådgivning på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder med hjemløshedsproblemstillinger.

Der er fortsat behov for at udbrede Housing First og effektive bostøttemetoder til flere kommuner. Og der er behov for at understøtte § 110-boformernes rehabiliterende arbejde som et supplement til de kommunale myndigheders arbejde med borgere i hjemløshed.

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet tilbyder rådgivningsforløb til både kommuner og § 110-boformer, så indsatsen for borgere i hjemløshed kan styrkes.

Derudover tilbydes rådgivning til andre aktører, der arbejder med eller producerer viden om borgere i hjemløshed. Rådgivningen understøtter effektive indsatser for målgruppen, som er baseret på aktuelt bedste viden.

Rådgivningsfunktionen yder enten korterevarende rådgivning eller et længerevarende rådgivningsforløb, som er baseret på en samarbejdsaftale.

Læs mere om, hvordan I kan reducere hjemløsheden i kommunen

Læs mere om, hvordan I kan reducere opholdstiden og styrke de rehabiliterende indsatser for borgere på boformer

Sidst opdateret 27/02 2020