Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Rådgivning på hjemløshedsområdet

Rådgivning på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder på hjemløshedsområdet.

Der er fortsat behov for at udbrede Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder til flere kommuner. Der er ligeledes behov for at understøtte § 110-boformernes arbejde med udgangspunkt i Housing First, så de også fremadrettet kan udfylde deres rolle som vigtige aktører på hjemløshedsområdet.

Socialstyrelsen har forskellige tilbud om rådgivning og støtte målrettet aktører på hjemløshedsområdet.

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet tilbyder individuelle rådgivningsforløb til både kommuner og § 110-boformer med fokus på at styrke den lokale indsats for borgere i hjemløshed. Et individuelt forløb er baseret på en samarbejdsaftale, som angiver de konkrete mål for forløbet.

Individuelle rådgivningsforløb

Rådgivningsfunktionen tilbyder også rådgivning gennem korte gruppebaserede forløb om konkrete temaer. Gruppeforløbene er målrettet kommuner, § 110-boformer eller begge aktører i et samarbejde. Har du et ønske til et tema for et gruppeforløb, er du velkommen til at kontakte os.

Gruppebaserede rådgivningsforløb

Derudover leverer Rådgivningsfunktionen generel rådgivning til alle aktører på hjemløshedsområdet uden krav om samarbejdsaftale. Det er derfor altid muligt at kontakte os med henblik på fx sparring eller deltagelse i konkrete aktiviteter.

Task Force på hjemløshedsområdet

Task Forcen på hjemløshedsområdet tilbyder to-årige rådgivningsforløb til kommuner med fokus på at kvalitetsudvikle hjemløshedsindsatsen. Task Forcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen (VISO og Voksne) og Ankestyrelsen.

Task Force på hjemløshedsområdet

Sidst opdateret 08/09 2022