Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Nationalt partnerskab mod hjemløshed

Hjemløshed | 16/05 2022

I 2022 etableres et nationalt partnerskab, der skal følge de kommende års omlægning på hjemløshedsområdet, vidensdele på tværs og give input til det politiske niveau. Socialstyrelsen understøtter Social- og Ældreministeriet i opgaven med at betjene partnerskabet.

Et godt ældreliv for socialt udsatte

Hjemløshed | 16/05 2022

Initiativet har til formål at tilpasse Samarbejdsmodellen til ældre socialt udsatte med komplekse problemer for derigennem at styrke koordinering af deres samlede indsats.

Styrket udbredelse af Housing First og etablering af Task Force

Hjemløshed | 16/05 2022

Initiativet skal understøtte omlægningen af hjemløshedsindsatsen gennem flere delinitiativer. Herunder oprettelse af en Task Force, der er målrettet kommuner med særlige udfordringer på hjemløshedsområdet, og som skal supplere den eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet.

Modning af modificeret ACT-metode

Hjemløshed | 16/05 2022

Initiativet skal sikre, at voksne med komplekse problemstillinger, som har vanskeligt ved eller ikke formår at drage nytte af behandling eller støtte fra de ordinære tilbud, får en helhedsorienteret og koordineret indsats, der modsvarer kompleksiteten i borgerens problemstillinger.

Ung under eget tag

Hjemløshed | 16/05 2022

Initiativets hovedformål er at støtte udviklingen af midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge i risiko for hjemløshed, samt at de unge i forbindelse med disse boligløsninger kan få den rette hjælp og støtte i bevægelsen mod en mere permanent boligsituation og i forebyggelsen af social udsathed.

Sidst opdateret 19/12 2017