Projekter og initiativer

Implementering og forankring af Hjemløsestrategien

Hjemløshed, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 16/04 2015

Projektet understøtter 25 kommuner i implementeringen og forankringen af Housing First princippet og én eller flere af bostøttemetoderne: ACT, ICM og CTI med baggrund i resultaterne fra Hjemløsestrategien.

Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Prostitution, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Rusmidler, Udsatte grønlændere, Vold i nære relationer, Forebyggelse og tidlig indsats | 16/04 2015

Strategien har fokus på, at udvikle en model for samarbejdet mellem henholdsvis de private/frivillige aktiviteter og den almene sociale kommunale indsats. Derudover har strategien et specielt fokus på modtagelsen af grønlændere, der flytter til Danmark.

Styrket indsats på væresteder

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Psykiske vanskeligheder | 12/05 2015

Socialstyrelsen udvikler en samarbejdsmodel mellem kommune og væresteder i samarbejde med Haderslev, Holstebro og Odense Kommune.

Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Hjemløshed | 05/07 2016

Programmet skal medvirke til at nedbringe hjemløsheden i Danmark gennem en fortsat og udvidet indsats for at udbrede og forankre Housing First princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT) i kommuner og på § 110 boformer.

Sidst opdateret 24/04 2015