Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Om hjemløshed > Litteraturoverblik

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet

Litteraturoverblikket er en liste over relevant og aktuel litteratur om hjemløshedsområdet fra ind- og udland.

Litteraturoverblikket består af publikationer og artikler fra ind- og udland, som belyser hjemløshedsområdet ud fra syv temaer:

  • Generelt om hjemløshed, boformer og indsatser.
  • Unge i og på vej i hjemløshed, borgere med psykisk sygdom eller misbrug i kombination med hjemløshed.
  • Sundhed blandt borgere i hjemløshed.

Litteraturoverblikket kan både bruges til at give overblik over litteratur omkring hjemløshedsområdet generelt og inden for et af de syv temaer. Da nogle af publikationerne eller artiklerne berører flere temaer, vil de optræde flere steder i listen.

Litteraturen er udvalgt ud fra en vurdering af udgivelsens relevans, tyngde, aktualitet og bidrag til en forståelse af hjemløshed. Litteraturoverblikket skal derfor ikke ses som en udtømmende liste over al viden på hjemløshedsområdet.

Overblikket vil løbende blive opdateret.

Fold alle teksterne ud eller ind

Tema: Generelt om hjemløshed

2021

Styrket implementering af Housing First – Erfaringer fra danske kommunerwww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2021). Socialstyrelsen.

Udbredelse af Housing First, Beskrivelse af indsatsenwww.socialstyrelsen.dk. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll (2021). Socialstyrelsen.

Udbredelse af Housing First, Beskrivelse af målgruppenwww.socialstyrelsen.dk. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll (2021). Socialstyrelsen.

2020

Hjælp til de mest udsatte hjemløse borgerewww.vive.dk. Petersen, A. (2020). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Housing First i Odense - En undersøgelse af indsatsens resultater og økonomiske aspekter på www.vive.dk. Benjaminsen, L. & Nandrup, A.B. (2020). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll.

Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshedwww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsen.

Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra udvalgte landewww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsen.

Sådan stopper vi hjemløshed - det næste store skridtwww.hjemtilalle.dk. Weatherall, C.D. et al. (2020). KRAKA, & Hjem til Alle alliancen.

Udbredelsen af Housing First - Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmarkwww.socialstyrelsen.dk. Benjaminsen, L., Agerskov Christensen, R. & Stamp Hundahl, M. (2020). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll.

2019

Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere. En kvalitativ undersøgelse af fagpersoners oplevelser og erfaringerwww.udsatte.dk. Analyse & Tal (2019). Analyse & Tal F.M.B.A.

Housing First-håndbog Europawww.socialstyrelsen.dk. Pleace, N. (2019). FEANTSA.

Inspirationshæfte. Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsattewww.socialstyrelsen.dk. Jensen, M.C. & Olsen, L. (2019). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

"VIVE-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden"www.altinget.dk. Benjaminsen, L. (2019). Debatindlæg, d. 12. april 2019, publiceret på altinget.dk.

2018

Efter ophold på hjemløseinstitutioner: En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling. Analyse & Tal (2018). Analyse & Tal F.M.B.A.

Fagprofessionelles møde med udsatte klienter. Dilemmaer i den organisatoriske praksis. Mik-Meyer, N. (2018). Hans Reitzels Forlag.

Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk kontekstwww.kraka.dk. KRAKA (2018). KRAKA, Hjem til Alle alliancen & Bikubenfonden.

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet www.socialstyrelsen.dk. Iversen, K. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Socialstyrelsen.

Når udsatte borgere møder velfærdssystemet. Omfang, udgifter og dilemmaerwww.vive.dk. Jørgensen, T. & Benjaminsen, L. (2018). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

2017

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af handleplaner i indsatsen til hjemløse borgerewww.ast.dk. Ankestyrelsen (2017). Ankestyrelsen.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshedwww.regeringen.dk. Børne- og Socialministeriet (2017). Regeringen, Børne- og Socialministeriet.

Hjemløse borgeres rettigheder i kommunernewww.menneskeret.dk. Kiørboe, E. & Zarrehparvar, M. (2017). Institut for Menneskerettigheder.

Housing First i Danmark. Evaluering af implementering af forankringsprojekt i 24 kommunerwww.vive.dk. Benjaminsen, L. et al. (2017). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Perspektiver på udsathed. Ramsbøl, H. & Juul Hansen, S. (2017). Hans Reitzels Forlag.

Socialt udsatte i udkantskommunerwww.udsatte.dk. Rådet for Socialt Udsatte (2017). Rådet for Socialt Udsatte.

Veje ind og ud af hjemløshed. En undersøgelse af hjemløshedens forløb og dynamikwww.vive.dk. Benjaminsen, L. & Holm Enemark, M. (2017). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

2016

"Hjemløsheden vokser – gør vi ikke noget rigtigt?"www.vive.dk. Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, d. 5. december 2016, publiceret på SFI.dk.

"Homelessness in a Scandinavian welfare state: The risk of shelter use in the Danish adult population". Benjaminsen, L. (2016). Urban Studies (Sage Publications, Ltd.), 53(10), s. 2041–2063.

"Metoder, der kan hjælpe i det kaotiske liv"www.vive.dk. Wulff, C. (2016). Fagbladsartikel, d. 5. december 2016, publiceret i Social forskning.

Retten til bolig. Status 2015-16www.menneskeret.dk. Institut for Menneskerettigheder (2016). Institut for Menneskerettigheder.

"Risikofaktorer omkring hjemløshed"www.vive.dk. Benjaminsen, L. Andrade, S.B. & Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, d. 24. november 2016, publiceret i Social forskning.

"Vidensportalen: Housing First"www.vidensportal.dk. Socialstyrelsen (2016).

2015

Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark. En registerbaseret kortlægning. 15:41www.vive.dk. Benjaminsen, L. et al. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Social- og Indenrigsministeriet.

Grønlændere i Danmark. En registerbaseret kortlægning. 15:29www.vive.dk. Baviskar, S. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

"Hjemløshed kommer sjældent alene"www.vive.dk. Underbjerg, A.M. (2015). Fagbladsartikel, d. 24. september 2015, publiceret i Social forskning.

"Magasin Nyt fra SFI. Social forskning, 3 / 2015 september. Tema om hjemløshed”www.vive.dk. Underbjerg, A.M. et al.  (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

"Testing a Typology of Homelessness Across Welfare Regimes: Shelter Use in Denmark and USA, Housing Studies"www.tandfonline.com. Benjaminsen, L. & Andrade, S.B. (2015). Housing Studies, 30(6), s. 858-876.

2014

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejerewww.ast.dk. Ankestyrelsen (2014). Ankestyrelsen.

IT-Projektet - Socialt arbejde med IT og hjemløse i projekt UDENFORwww.udenfor.dk. Agger, B. Petersen, T.N. & Ellesøe, A.S. (2014). Projekt UDENFOR.

2013

En pamflet om hjemløshed. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evalueringwww.udenfor.dk. Brandt, P. et al.  (2013). Projekt UDENFOR.

ET MÅLTID UDENFOR - en social kogebog af projekt UDENFOR. Johannesen, S. et al. (2013). Projekt UDENFOR.

Hjemløsestrategien. Afsluttende rapportwww.im.dk. Rambøll & SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd & Rambøll, for Social- og Integrationsministeriet.

Samfundsøkonomisk analyse af metoder. Hjemløsestrategienwww.socialministeriet.dk. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd & Rambøll (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd & Rambøll, for Social- og Integrationsministeriet.

2012

Nød har ingen nationalitet. Erfaringer fra udeliggerprojektet - Socialt arbejde med hjemløse migranter. Heide-Jochimsen, B. Schmidt, J. & Agger, B. (2012). Fonden projekt UDENFOR.

Rapport om hjemløse migranter i København. Migranternes problematikker og behov. Del 1viden.sl.dk. Schmidt, J. (2012). Projekt UDENFOR, for Københavns Kommunes Socialudvalg.

Rapport om hjemløse migranter i København. Forslag til fremtidige foranstaltninger. Del 2viden.sl.dk. Schmidt, J. (2012). Projekt UDENFOR, for Københavns Kommunes Socialudvalg.

"The Danish Government’s Policies on Homeless Migrants’ Rights. An Example of the Criminalisation of Homelessness in Copenhagen"www.udenfor.dk. Schmidt, J.  (2012). The Magazine of FEANTSA: Homeless in Europe, summer 2012, s. 4-6.

UDENFOR - erindringer fra et liv på kanten. Brandt, P. (2012). Kristelig Dagblads Forlag.

2011

Fra hjemløshed til egen bolig. Et interviewstudie blandt tidligere hjemløse. 11:46 www.vive.dk. Laursen Stigaard, D. (2011). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

"Hjemløse og hjemløshed". Brandt, P. & Thiesen, H.  (2011). i: Klinisk socialmedicin og rehabilitering af Modvig, J. Toftgaard Jensen, B. Vinther Nielsen, C. Fadls Forlag.

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel... : En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale systemwww.udsatte.dk. Bjønness, J. (2011). Rådet for socialt udsatte.

2009

Projekt God løsladelse. Erfaringer – metode og anbefalingerwww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen, Ramsbøl, H. & Rasmussen, N. (2009). Socialstyrelsen.

2007

Projekt Socialsygeplejerske - fra indlagt stofmisbruger til indlagt patientwww.udenfor.dk. Brünés, N. (2007). Projekt UDENFOR.

Sociale tilbud og deres naboer - idékatalogwww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2007). Socialstyrelsen.

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gadenviden.sl.dk. Erkan, Z. (2007). Projekt UDENFOR.

2006

Små skridt – store forandringer. En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København. Boeskov, S. & Folke Olsen, N. (2006). Center for Kulturanalyse.

2000

Én gang socialt marginaliseret – altid…? En analyse af ca. 1.000 menneskers livsforløb efter ophold på forsorgshjem, herberger, krisecentre mv. i ’88-’89www.vive.dk. Stax, T.B. (2000). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Omfang

2019

Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægningwww.vive.dk. Benjaminsen, L. (2019). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

2017

Hjemløshed i Danmark 2017. National kortlægningwww.vive.dk. Benjaminsen, L. (2017). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

2015

Hjemløshed i Danmark 2015. National kortlægning. 15:35www.vive.dk. Benjaminsen, L. & Hesselberg Lauritzen, H. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen på foranledning af Social- og Indenrigsministeriet.

2013

Hjemløshed i Danmark 2013. National kortlægning. 13:21www.vive.dk. Benjaminsen, L. & Hesselberg Lauritzen, H. (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2011

Hjemløshed i Danmark 2011. National kortlægning. 11:45www.vive.dk. Hesselberg Lauritzen, H. Boje-Kovacs, B. & Benjaminsen, L. (2011). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2009

Hjemløshed i Danmark 2009. National kortlægning. 09:25www.vive.dk. Benjaminsen, L. (2009). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2007

Hjemløshed i Danmark 2007. National kortlægning. 07:22www.vive.dk. Benjaminsen, L. & Christensen, I. (2007). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kvinder

2018

Hjemløshed blandt kvinder. En kvalitativ interviewundersøgelsewww.vive.dk. Benjaminsen, L. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

"Jeg kan godt lide, når jeg kan dufte at jeg har vasket fingre" – En eksplorativ undersøgelse af kvinders erfaringer med hjemløshedwww.udenfor.dk. Maini-Thorsen, A.-S. W. (2018). Forlaget UDENFOR.

Mænd

2012

Mændenes Hjem-metoder. En undersøgelse af sociale metoder i det borgerrettede arbejde på Mændenes Hjem. Kirk, A. (2012). Ane Kirk & Mændenes Hjem.

Ældre

2016

"Homelessness and aging: The contradictory ordering of 'house' and 'home'". Grenier, A. Barken, R. & McGrath, C. (2016). Journal of Aging Studies, 39, s. 73-80.

“Oscillating in and out of place: Experiences of older adults residing in homeless shelters in Montreal, Quebec”. Burns, V.F. (2016). Journal of Aging Studies, 39, s. 11-20.

2012

Steder at være for socialt udsatte ældre: Antropologisk studie af multihuset på Nørrebro. Rasmussen, J.D. (2012). Ensomme Gamles Værn.

2011

12 dage uden hjem. En dagbog blandt gamle hjemløse. Leeson, G.W. (2011). Arbejde Adler & Ensomme Gamles Værn.

2006

Et af ensomhedens ansigter - gammel, hjemløs og glemt: Et studie blandt gamle hjemløse i Danmark. Leeson, G. W. (2006). Kirkens Korshær & Ensomme Gamles Værn.

International forskning – generelt om hjemløshed

2019

"#HousingFirstScot: Why does Housing First work?"www.scottishhousingnews.com. Johnsen, S. (2019). 17. maj 2019.

2018

"What Helps and What Hinders Program Fidelity to Housing First: Pathways to Housing DC"www.feantsa.org. Rae, J. et al.  (2018). European Journal of Homelessness, 12(3), s. 103-128.

2017

The Magazine of FEANTSA. Homeless in Europe. Autumn 2017: LGBTIQ homelessnesswww.feantsa.org. FEANTSA (2017). FEANTSA.

“Understanding Systems Change in Early Implementation of Housing First in Canadian Communities: An Examination of Facilitators/Barriers, Training/Technical Assistance, and Points of Leverage”. Worton, S.K. et al. (2017). American Journal of Community Psychology, 61(1/2), s. 118–130.

2016

"Further Validation of the Pathways Housing First Fidelity Scale"www.psychiatryonline.org. Goering, P. et al. (2016). Psychiatric Services 67(1), s. 111-114.

Housing First: Ending Homelessness, Transforming Systems, and Changing Lives. Padgett, D. Henwood, B. & Tsemberis, S.  (2016). Oxford University Press.

Housing First Guide Europewww.housingfirsteurope.eu. Pleace, N. (2016). FEANTSA, SNF Stavros Niarchos Foundation.

Housing-related Binding Obligations on States. From European and International Case Lawwww.feantsa.org. FEANTSA & Fondation Abbé Pierre - Access to Decent and Afforable Housing in Europe: Case Studies and Innovative Solutions (2016). FEANTSA.

"Integrating permanent supportive housing and co-occurring disorders treatment for individuals who are homeless". Smelson, D.A. et al.  (2016). Journal of Dual Diagnosis 12(2), s. 193-201.

"Internationale perspektiver på hjemløshed"www.vive.dk. Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, 5. december 2016, publiceret på SFI.dk.

Pilot project - Promoting protection of the right to housing - Homelessness prevention in the context of evictionswww.feantsa.org. European Commission (2016). FEANTSA.

"Tenants with additional needs: When Housing First does not solve homelessness". Volk, J.S. et al.  (2016). Journal of Mental Health 25(2), s. 169-175.

2005

"Explaining Homelessness: a Critical Realist Perspective"www.researchgate.net. Fitzpatrick, S. (2005). Housing Theory and Society, 22(1).

Fourth Review of Statistics on Homelessness in Europe. The ETHOS Definition of Homelessnesswww.feantsaresearch.org. Edgar, B. & Meert, H. (2005). European Observatory on Homelessness & FEANTSA.

The Meaning of Housing: A Pathways Approach. Clapham, D. (2005). Bristol University Press, Policy Press.

2003

"Pathways Approaches to Homelessness Research". Clapham, D (2003). Journal of Community & Applied Social Psychology. (Homelessness: Integrating international perspectives), 13(2), s. 119–127.

Tema: Boformer

Generel viden om boformer

2020

Faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder www.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsen.

Faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats www.socialstyrelsen.dk.  Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsen.  

2019

Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed. Afsluttende evalueringwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen.

Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed – modelbeskrivelsewww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Socialstyrelsen.

"VIVE-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden"www.altinget.dk. Benjaminsen, L. (2019). Debatindlæg, d. 12. april 2019, publiceret på altinget.dk.

2018

Ankestyrelsens undersøgelse af indsatsen over for hjemløse borgere under ophold i boformerwww.ast.dk. Ankestyrelsen (2018). Ankestyrelsen.

2017

”Behov for mere social støtte og flere boliger til hjemløse”www.altinget.dk. Benjaminsen, L. (2017). Fagbladsartikel, 31. januar 2017, Publiceret på altinget.dk.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløsewww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2017). Socialstyrelsen.

Styrket social indsats på væresteder. En praktisk implementeringsguidewww.socialstyrelsen.dk. KORA (2017). Socialstyrelsen.

2016

At Komme VIDERE. Beretninger om borgere på aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro. Andersen, D. S. & Larsen, T. (2016). Ensomme Gamles Værn.

Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark - forskningsrapport om erfaringer og mulighederwww.egv.dk. Algreen-Petersen, E., Blaakilde, A.L. & Swane, C.E. (2016). Ensomme Gamles Værn.

Evaluering af modellen for akutkrisecenter for de mest udsatte borgere med stofmisbrugwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll (2016). Socialstyrelsen.

"Hjemløsheden vokser – gør vi ikke noget rigtigt?"www.vive.dk. Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, d. 5. december 2016, publiceret på SFI.dk.

Retten til bolig. Status 2015-16www.menneskeret.dk. Institut for Menneskerettigheder (2016). Institut for Menneskerettigheder.

Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats i kommunernewww.socialstyrelsen.dk. KORA et al. for Socialstyrelsen (2016). KORA.

2015

Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på § 110-boformer. 15:02www.vive.dk. Benjaminsen, L. Dyrvig Henriksen, T. & Gliese, T. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Rådet for Socialt Udsatte.

Manglen på billige boliger. Muligheder og barrierer for flere billige boliger i Danmarkwww.udsatte.dk. Sloth Hansen, S. & Brandt Østerby, A. (2015). Kuben Management, for Rådet for Socialt Udsatte.

"Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare" - Livet på hjemløseboformerwww.udsatte.dk. Rådet for Socialt Udsatte. (2015). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Rådet for Socialt Udsatte.

Udsættelser af lejere – udvikling og benchmarking. Lejere berørt af fogedsager og udsættelser i perioden 2007-2013. 15:18www.vive.dk. Christensen, G. et al.  (2015). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens § 110. Årsstatistik for 2014www.viden.sl.dk. Ankestyrelsen (2015). Ankestyrelsen.

2011

Fra hjemløshed til egen bolig. Et interviewstudie blandt tidligere hjemløse. 11:46www.vive.dk. Laursen Stigaard, D. (2011). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2008

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres boliger og konsekvenserne af en udsættelse. 08:09www.vive.dk. Christensen, G. & Heien Nielsen, T. (2008). SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2005

Ud af hjemløshed? Om livet efter ophold på en institution for hjemløse. 05:02www.vive.dk. Geerdsen, L.P. et al.  (2005). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2000

Én gang socialt marginaliseret - altid…? En analyse af ca. 1.000 menneskers livsforløb efter ophold på forsorgshjem, herberger, krisecentre mv. i ’88-’89www.vive.dk. Stax, T.B. (2000). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

International forskning - om boformer

2018

Ethical Renting. Mobilise the Private Rental Market to Provide Social Solutions in Europe på www.feantsa.org. FEANTSA & Fondation Abbé Pierre - Access to Decent and Afforable Housing in Europe: Case Studies and Innovative Solutions (2018). FEANTSA.

Tema: Indsatser

ACT – Assertive Community Treatment

2017

ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Implementeringsguidewww.socialstyrelsen.dk. Rambøll (2017). Socialstyrelsen.

Assertive Community Treatment (ACT) – metodebeskrivelse. For borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrugwww.socialstyrelsen.dk. Benjaminsen, L. et al.  (2017). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll, for Socialstyrelsen.

Evaluering af ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”www.socialstyrelsen.dk. Amilon, A. et al.  (2017). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll.

2016

"A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness"www.psychiatryonline.org. Aubry, T. et al.  (2016). Psychiatric Services 67(3), s. 275-281.

"Metoden ACT"www.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2016).

”Metoden ACT. Baggrund og værdigrundlag”www.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2016).

2015

Assertive Community Treatment (ACT) - Manualwww.vidensportal.dk. Benjaminsen, L. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

"One-Year Outcomes of a Randomized Controlled Trial of Housing First With ACT in Five Canadian Cities"www.psychiatryonline.org. Aubry, T. et al.  (2015). Psychiatric Services 66(5), s. 463-469.

2013

Rehousing homeless citizens with assertive community treatment. Experiences from an act-programme in Copenhagenwww.vive.dk. Benjaminsen, L. (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

CTI – Critical Time Intervention

2017

"Critical Time Intervention for Homeless People Making the Transition to Community Living: A Randomized Controlled Trial"www.ncbi.nlm.nih.gov. de Vet, R. et al.  (2017). American Journal of Community Psychology, 60(1-2), s. 175–186.

2015

Critical Time Intervention (CTI) - Manual www.socialstyrelsen.dk. Benjaminsen, L. (2015). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

2011

"Randomized trial of critical time intervention to prevent homelessness after hospital discharge"www.psychiatryonline.org. Herman, D.B. et al.  (2011). Psychiatric Services, 62(7), s. 713–719.

ICM - Intensive Case Management

2019

Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed. Afsluttende evalueringwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed – modelbeskrivelsewww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Socialstyrelsen.

2015

Intensive Case Management (ICM) – Manualwww.socialstyrelsen.dk. Benjaminsen, L. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

2012

Metodebeskrivelse: Intensive Case Managementwww.vidensportal.dk. Rambøll (2012). Rambøll.

Samarbejdsmodellen

2018

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Guide til beslutningstagere og stabsfunktionerwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen.

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Metodehåndbog til fagpersonerwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen.

Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Redskaberwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen.

Øvrige indsatser

2018

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelserwww.socialstyrelsen.dk. Amilon, A. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Socialstyrelsen.

2017

”Behov for mere social støtte og flere boliger til hjemløse”www.altinget.dk. Benjaminsen, L. (2017). Fagbladsartikel, 31. januar 2017, publiceret på altinget.dk.

2012

"Tools to Ensure Quality in Homeless Service"www.udenfor.dk. Laustsen, J. (2012). The Magazine of FEANTSA: Homeless in Europe, spring 2012, s. 38-39.

Tema: Unge i/på vej i hjemløshed

Generel viden om unge i/på vej i hjemløshed

2020

Hjemløsheden i ungdommen - En registerbaseret undersøgelse af unges forløb før og efter en hjemløshedssituationwww.vive.dk. Benjaminsen, L., Holm Enemark, M. & Jeppesen, T. (2020). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

2019

Boliger til unge i hjemløshed – muligheder og barrierer, En case-undersøgelse i tre kommunerwww.vive.dk. Benjaminsen, L. (2019). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Housing First for Unge vidensnotat – ny viden om unge og hjemløshed. Socialstyrelsen (2019). Socialstyrelsen.

Opsporingsguide – En guide til opsporing af unge i risiko for hjemløshedwww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen (2019). Socialstyrelsen.

2017

UNG OG UDENFOR. Erfaringer efter tre års arbejde med unge hjemløse på gadenwww.udenfor.dk. Vesterbøg, T & Kirkegaard, A. (2017). Fonden Projekt UDENFOR.

2016

"Når sårbarheden bryder ud. Udsatte unge"www.vive.dk. Haahr, U. (2016). Fagbladsartikel, d. 23. juni 2016, publiceret i Social forskning.

"The variation in family background amongst young homeless shelter users in Denmark". Benjaminsen, L. (2016). Journal of Youth Studies, 19(1), s. 55–73.

2014

"The Effect of Family Background on the Risk of Homelessness in a Cohort of Danish Adolescents". Benjaminsen, L. (2014). Præsentation ved The Ninth European Research Conference on Homelessness, "Homelessness in Times of Crisis", Warsaw, September 2014.

Forebyggelse

2018

En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed - Evalueringsrapportwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2018). Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

Preventing youth homelessness: An international review of evidencewww.wcpp.org.uk.  Schwan, K. et al.  (2018). Wales Centre for Public Policy.

2017

A New Direction: A Framework for Homelessness Preventionwww.homelesshub.ca. Gaetz, S. & Dej, E. (2017). Canadian Observatory on Homelessness.

2016

Is prevention cheaper than cure? An estimation of the additional costs of homelessness for NEET young peoplewww.centrepoint.org.uk. Centrepoint (2016). Centrepoint.

2011

Mediation and homelessness prevention in Scotland: A decade of mediation between young people and their family. Dore, E. (2011). Scottish Community Mediation Centre.

Samarbejdsmodellen

2018

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Guide til beslutningstagere og stabsfunktionerwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen.

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Metodehåndbog til fagpersonerwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen.

Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Redskaberwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen.

International forskning – om unge i / på vej i hjemløshed

2019

Homeless Rights are Human Rightswww.feantsa.org. FEANTSA Youth & The European Youth Centre of the Council of Europe (2019). FEANTSA Youth Network, Youth - Jeunesse & Council of Europe, European Youth Centre, Budapest, 19.-23. november 2019.

2018

Mental Health and Addiction Interventions for Youth Experiencing Homelessness: Practical Strategies for Front-line Providerswww.homelesshub.ca. Kidd, S. et al. (2018). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press.

2017

“Adverse Childhood Experiences and the Risk of Criminal Justice Involvement and Victimization Among Homeless Adults With Mental Illness”www.researchgate.net. Edalati, H. et al.  (2017). Psychiatric Services, 68(12), s. 1288-1295.

"Developing a trauma-informed mental health group intervention for youth transitioning from homelessness". Vitopoulos, N. et al. (2017). Professional Psychology: Research and Practice, 48(6), s. 499–509. 

Housing Solutions to Youth Homelessness Based on a Human Rights Approach. Report of the 2017 Study Session Organised by FEANTSA Youth in Cooperation with the European Youth Centre of the Council of Europewww.feantsa.org. FEANTSA Youth & European Youth Centre of the Council of Europe (2017). FEANTSA.

Håndbok om Foyermodellen. Et boligsocialt tilbud til ungdom. Bodø kommune, Norge (2017). Foyer Bodø.

Locked Out. Housing Solutions for Vulnerable Young People Transitioning to Independencewww.feantsa.org. FEANTSA & Fondation Abbé Pierre - Access to Decent and Afforable Housing in Europe: Case Studies and Innovative Solutions (2017). FEANTSA.

THIS is Housing First for Youth. A Program Model Guidewww.homelesshub.ca. Gaetz, S. (2017). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press.

2016

"A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness"www.psychiatryonline.org. Aubry, T. et al.  (2016). Psychiatric Services 67(3), s. 275-281.

Report: Youth Rights! Right Now! Ending Youth Homelessness: A Human Rights Guidewww.feantsa.org. Canada Without Poverty, A Way Home Canada, Canadian Observatory on Homelessness & FEANTSA (2016). FEANTSA.

The Magazine of FEANTSA. Homeless in Europe. Spring 2016: Preventing Youth Homelessness: Case Studies from Europe and North Americawww.feantsa.org. FEANTSA (2016). FEANTSA.

Without a Home: The National Youth Homelessness Surveywww.homelesshub.ca. Gaetz, S. et al. (2016). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press.

2015

Estimating the scale of youth homelessness in the UK. Final Reportwww.cchpr.landecon.cam.ac.uk. Clarke, A. et al. (2015). Cambridge Centre for Housing & Planning Research.

2014

"Can Housing First Work for Youth?"www.feantsaresearch.org. Gaetz, S. (2014). European Journal of Homelessness, 8(2), s. 159-175.

2013

"Couch surfing on the margins: the reliance on temporary living arrangements as a form of homelessness amongst school-aged home leavers". McLoughlin, P.  (2013). Journal of Youth Studies, 16(4), s. 521–545.

2012

Literature Review: Effective interventions for working with young people who are homeless or at risk of homelessnesswww.dss.gov.au. Barker, J. et al. (2012). Institute of Child Protection Studies & Australian Catholic University, for The Australian Government Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.

"No Safe Place to Go - LGBTQ Youth Homelessness in Canada: Reviewing the Literature"journals.library.ualberta.ca/cjfy/. Abramovich, I. A. (2012). Canadian Journal of Family and Youth, 4(1), s. 29-51.

Reconnect: working with young people who are homeless or at risk of homelessnesswww.dss.gov.au. Barker, J. et al. (2012). Institute of Child Protection Studies & Australian Catholic University, for The Australian Government Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.

"Social Capital, Homeless Young People and the Family". Barker, J.D. (2012). Journal of Youth Studies, 15(6), s. 730–743.

2011

Family Matters: Homeless Youth & Eva’s Initiative’s Family Reconnect Programwww.homelesshub.ca. Winland, D. Gaetz, S. & Patton, T.  (2011). Toronto: The Canadian Homelessness Research Network Press.

"Homeless young people, families and change: family support as a facilitator to exiting homelessness". Mayock, P. Corr, M. & O’Sullivan, E. (2011). Child & Family Social Work, 16(4), s.391-401.

"The Relationship Between Homelessness and Mental Health Among Alumni of Foster Care: Results From the Casey Young Adult Survey". White, C. et al.  (2011). Journal of Public Child Welfare, 5(4), s. 369-389.

2010

"A comparison of homeless and high-risk young adults: Are they one and the same?". Tyler, K. Johnson, K. & Melander, L. (2010). Vulnerable Children & Youth Studies, 5(2), s. 122–129.

1997

"Adverse childhood experiences: are they risk factors for adult homelessness?"ajph.aphapublications.org. Herman, D. et al.  (1997). American Journal of Public Health, 87(2), s. 249-255.

Tema: Hjemløshed og psykisk sygdom

Generel viden om hjemløshed og psykisk sygdom

2019

Dignity and well-being: En manual til i praksis at arbejde med mennesker der er hjemløse og samtidig har psykiske problemerwww.udenfor.dk. Barreto, E. et al. (2019). Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug - Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløsewww.socialstyrelsen.dk. Anker, J. et al. (2019). SUS - Socialt Udviklingscenter & Socialstyrelsen.

2018

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelserwww.socialstyrelsen.dk. Amilon, A. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Socialstyrelsen.

Hjemløshed blandt kvinder. En kvalitativ interviewundersøgelsewww.vive.dk. Benjaminsen, L. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

2017

ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Implementeringsguidewww.socialstyrelsen.dk. Rambøll (2017). Socialstyrelsen.

Evaluering af ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”www.socialstyrelsen.dk. Amilon, A. et al. (2017). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll.

2016

"Når sårbarheden bryder ud. Udsatte unge"www.vive.dk. Haahr, U. (2016). Fagbladsartikel, d. 23. juni 2016, publiceret i Social forskning.

2011

"Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study". Feodor Nielsen, S. et al.  (2011). The Lancet, 377(9784), s. 2205–2214.

International forskning – om hjemløshed og psykisk sygdom

2018

Mental Health and Addiction Interventions for Youth Experiencing Homelessness: Practical Strategies for Front-line Providerswww.homelesshub.ca. Kidd, S. et al. (2018). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press.

2017

Adverse Childhood Experiences and the Risk of Criminal Justice Involvement and Victimization Among Homeless Adults With Mental Illnesswww.researchgate.net. Edalati, H. et al.  (2017). Psychiatric Services, 68(12), s.1288-1295.

"Developing a trauma-informed mental health group intervention for youth transitioning from homelessness". Vitopoulos, N. et al. (2017). Professional Psychology: Research and Practice, 48(6), s. 499–509.

2016

"A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness"www.psychiatryonline.org. Aubry, T. et al.  (2016). Psychiatric Services 67(3), s. 275-281.

2015

"Housing First for People with Severe Mental Illness Who are Homeless: A Review of the Research and Findings from the at Home - Chez soi Demonstration Project"journals.sagepub.com. Aubry, T., Nelson, G. & Tsemberis, S. (2015). The Canadian Journal of Psychiatry 60(11), 467-474.

"Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health and Substance Use Disorders". Tsemberis, S.J. (2015). Hazelden, 5. udg.

Tema: Hjemløshed og misbrug

2019

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug - Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløsewww.socialstyrelsen.dk. Anker, J. et al. (2019). SUS - Socialt Udviklingscenter & Socialstyrelsen.

2017

ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Implementeringsguidewww.socialstyrelsen.dk. Rambøll (2017). Socialstyrelsen.

Evaluering af ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”www.socialstyrelsen.dk. Amilon, A. et al.  (2017). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll.

2016

Evaluering af modellen for akutkrisecenter for de mest udsatte borgere med stofmisbrugwww.socialstyrelsen.dk. Rambøll (2016). Socialstyrelsen.

2007

SKP til misbrugere og hjemløsewww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen, Zeeberg, H & Böyesen, K.R. (2007). Socialstyrelsen.

Tema: Sundhed blandt borgere i hjemløshed

Generel viden om sundhed blandt borgere i hjemløshed

2019

Socialt udsattes møde med sundhedsvæsnetwww.udsatte.dk. Pedersen, P.V. (2019). Rådet for Socialt Udsatte, Ensomme Gamles Værn & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Socialt udsattes sundhed og trivsel i København og resten af landet 2007 til 2017www.udsatte.dk. Ahlmark, N. Katajavaara Sørensen, I. & Davidsen, M. (2019). Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

2018

SUSY UDSAT 2017. Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark og udviklingen siden 2007www.udsatte.dk. Ahlmark, N. et.al.  (2018). Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

2017

Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Registeropfølgning 2007-2015 www.udsatte.dk. Strøbæk, L. Davidsen, M. & Pedersen, P.V. (2017). Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

2014

Jo mere udsat - jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom www.udsatte.dk. Rådet for Socialt Udsatte (2014). Rådet for Socialt Udsatte.

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere – en evaluering af indsatsen i fire kommunerwww.socialstyrelsen.dk. Socialstyrelsen et al. (2014). Socialstyrelsen.

2013

Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark i perioden 1999-2011www.sdu.dk. Davidsen, M. et al.  (2013). Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Ankestyrelsen.

Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser. 13:33www.vive.dk. Benjaminsen, L. Birkelund, J.F. & Holm Enemark, M. (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2011

"Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study". Feodor Nielsen, S. et al. (2011). The Lancet, 377(9784), s. 2205–2214.

”Sundhed på gadeplan - en svær opgave”www.vive.dk. Hjelmar, U. (2011). Fagbladsartikel, d. 1. marts 2011, publiceret i AKF nyt.

2007

Projekt Socialsygeplejerske - fra indlagt stofmisbruger til indlagt patientwww.udenfor.dk.  Brünés, N. (2007). Projekt UDENFOR.

International forskning – om sundhed blandt borgere i hjemløshed

2017

"Developing a trauma-informed mental health group intervention for youth transitioning from homelessness". Vitopoulos, N. et al. (2017). Professional Psychology: Research and Practice, 48(6), s. 499–509. 

The impact of homelessness on health: a guide for local authoritieswww.local.gov.uk. Leng, G. (2017). Local Government Association.

Sidst opdateret 21/12 2021