Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Om hjemløshed > Litteraturoverblik

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet

Litteraturoverblikket er en liste over relevant og aktuel litteratur om hjemløshedsområdet fra ind- og udland.

Overblikket består af publikationer og artikler fra ind- og udland, som belyser hjemløshedsområdet ud fra syv temaer:

  • Generelt om hjemløshed, boformer og indsatser
  • Unge i og på vej i hjemløshed, borgere med psykisk sygdom eller misbrug i kombination med hjemløshed
  • Sundhed blandt borgere i hjemløshed.  

Litteraturoverblikket kan både bruges til at få overblik over litteratur om hjemløshedsområdet generelt og indenfor et af de syv temaer. Da nogle af publikationerne eller artiklerne berører flere temaer, vil de optræde flere steder på listen.

Litteraturen er udvalgt ud fra en vurdering af udgivelsens relevans, tyngde, aktualitet og bidrag til en forståelse af hjemløshed. Litteraturoverblikket skal derfor ikke ses som en udtømmende liste over al viden på hjemløshedsområdet.

Overblikket vil løbende blive opdateret.

Fold alle teksterne ud eller ind

Tema: Generelt om hjemløshed

2019

Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere. En kvalitativ undersøgelse af fagpersoners oplevelser og erfaringer. Analyse & Tal (2019). Analyse & Tal F.M.B.A. Link til elektronisk udgave.

Inspirationshæfte. Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte. Jensen, M.C. & Olsen, L. (2019). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

"VIVE-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden". Benjaminsen, L. (2019). Debatindlæg, d. 12. april 2019, publiceret på altinget.dk, https://www.altinget.dk/social/artikel/vive-lad-os-styrke-det-nederste-sociale-sikkerhedsnet#.XK7lArjVmZg.twitter [21.08.2019].

2018

Efter ophold på hjemløseinstitutioner: En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling. Analyse & Tal (2018). Analyse & Tal F.M.B.A.

Fagprofessionelles møde med udsatte klienter. Dilemmaer i den organisatoriske praksis. Mik-Meyer, N. (2018). Hans Reitzels Forlag.

Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk kontekst. KRAKA (2018). KRAKA, Hjem til Alle alliancen & Bikubenfonden. Link til elektronisk udgave.

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet. Iversen, K. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Når udsatte borgere møder velfærdssystemet. Omfang, udgifter og dilemmaer. Jørgensen, T. & Benjaminsen, L. (2018). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2017

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af handleplaner i indsatsen til hjemløse borgere. Ankestyrelsen (2017). Ankestyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed. Børne- og Socialministeriet (2017). Regeringen, Børne- og Socialministeriet. Link til elektronisk udgave.

Hjemløse borgeres rettigheder i kommunerne. Kiørboe, E. & Zarrehparvar, M. (2017). Institut for Menneskerettigheder. Link til elektronisk udgave.

Housing First i Danmark. Evaluering af implementering af forankringsprojekt i 24 kommuner. Benjaminsen, L. et al. (2017). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

Perspektiver på udsathed. Ramsbøl, H. & Juul Hansen, S. (2017). Hans Reitzels Forlag.

Socialt udsatte i udkantskommuner. Rådet for Socialt Udsatte (2017). Rådet for Socialt Udsatte. Link til elektronisk udgave.

Veje ind og ud af hjemløshed. En undersøgelse af hjemløshedens forløb og dynamik. Benjaminsen, L. & Holm Enemark, M. (2017). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2016

"Hjemløsheden vokser – gør vi ikke noget rigtigt?". Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, d. 5. december 2016, publiceret på SFI.dk, https://www.vive.dk/da/udgivelser/hjemloesheden-vokser-goer-vi-ikke-noget-rigtigt-12423/[21.08.2019].

"Homelessness in a Scandinavian welfare state: The risk of shelter use in the Danish adult population". Benjaminsen, L. (2016). Urban Studies (Sage Publications, Ltd.), 53(10), s. 2041–2063.

"Metoder, der kan hjælpe i det kaotiske liv". Wulff, C. (2016). Fagbladsartikel, d. 5. december 2016, publiceret i Social forskning. https://www.vive.dk/da/udgivelser/metoder-der-kan-hjaelpe-i-det-kaotiske-liv-12483/ [21.08.2019].

Retten til bolig. Status 2015-16. Institut for Menneskerettigheder (2016). Institut for Menneskerettigheder. Link til elektronisk udgave.

"Risikofaktorer omkring hjemløshed". Benjaminsen, L. Andrade, S.B. & Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, d. 24. november 2016, publiceret i Social forskning. https://www.vive.dk/da/udgivelser/risikofaktorer-omkring-hjemloeshed-12282/[21.08.2019].

"Socialstyrelsens hjemmeside: Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet". Socialstyrelsen (2016). https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/udbredelse-af-housing-first [18.10.2019].

"Vidensportalen: Housing First". Socialstyrelsen (2016). https://vidensportal.dk/temaer/unge-og-voksne-hjemlose/housing-first [21.08.2019].

2015

Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark. En registerbaseret kortlægning. 15:41. Benjaminsen, L. et al.  (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Social- og Indenrigsministeriet. Link til elektronisk udgave.

Grønlændere i Danmark. En registerbaseret kortlægning. 15:29. Baviskar, S. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

"Hjemløshed kommer sjældent alene". Underbjerg, A.M. (2015). Fagbladsartikel, d. 24. september 2015, publiceret i Social forskning, https://www.vive.dk/da/udgivelser/hjemloeshed-kommer-sjaeldent-alene-12286/[22.08.2019].

"Magasin Nyt fra SFI. Social forskning, 3 / 2015 september. Tema om hjemløshed”. Underbjerg, A.M. et al.  (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

"Testing a Typology of Homelessness Across Welfare Regimes: Shelter Use in Denmark and USA, Housing Studies". Benjaminsen, L. & Andrade, S.B. (2015). Housing Studies, 30(6), s. 858-876. Link til elektronisk udgave.

2014

IT-Projektet - Socialt arbejde med IT og hjemløse i projekt UDENFOR. Agger, B. Petersen, T.N. & Ellesøe, A.S. (2014). Projekt UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

2013

En pamflet om hjemløshed. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering. Brandt, P. et al.  (2013). Projekt UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

ET MÅLTID UDENFOR - en social kogebog af projekt UDENFOR. Johannesen, S. et al. (2013). Projekt UDENFOR.

Hjemløsestrategien. Afsluttende rapport. Rambøll & SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd & Rambøll, for Social- og Integrationsministeriet. Link til elektronisk udgave.

Samfundsøkonomisk analyse af metoder. Hjemløsestrategien. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd & Rambøll (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd & Rambøll, for Social- og Integrationsministeriet. Link til elektronisk udgave.

2012

Nød har ingen nationalitet. Erfaringer fra udeliggerprojektet - Socialt arbejde med hjemløse migranter. Heide-Jochimsen, B. Schmidt, J. & Agger, B. (2012). Fonden projekt UDENFOR.

Rapport om hjemløse migranter i København. Migranternes problematikker og behov. Del 1. Schmidt, J. (2012). Projekt UDENFOR, for Københavns Kommunes Socialudvalg. Link til elektronisk udgave.

Rapport om hjemløse migranter i København. Forslag til fremtidige foranstaltninger. Del 2. Schmidt, J. (2012). Projekt UDENFOR, for Københavns Kommunes Socialudvalg. Link til elektronisk udgave.

"The Danish Government’s Policies on Homeless Migrants’ Rights. An Example of the Criminalisation of Homelessness in Copenhagen". Schmidt, J.  (2012). The Magazine of FEANTSA: Homeless in Europe, summer 2012, s. 4-6. Link til elektronisk udgave.

UDENFOR - erindringer fra et liv på kanten. Brandt, P. (2012). Kristelig Dagblads Forlag. Link til elektronisk udgave.

2011

Fra hjemløshed til egen bolig. Et interviewstudie blandt tidligere hjemløse. 11:46. Laursen Stigaard, D. (2011). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

"Hjemløse og hjemløshed". Brandt, P. & Thiesen, H.  (2011). i: Klinisk socialmedicin og rehabilitering af Modvig, J. Toftgaard Jensen, B. Vinther Nielsen, C. Fadls Forlag. Link til elektronisk udgave.

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel... : En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Bjønness, J. (2011). Rådet for socialt udsatte. Link til elektronisk udgave.

2009

Projekt God løsladelse. Erfaringer – metode og anbefalinger. Socialstyrelsen, Ramsbøl, H. & Rasmussen, N. (2009). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2007

Projekt Socialsygeplejerske - fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient. Brünés, N. (2007). Projekt UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

Sociale tilbud og deres naboer - idékatalog. Socialstyrelsen (2007). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden. Erkan, Z. (2007). Projekt UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

2006

Små skridt – store forandringer. En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København. Boeskov, S. & Folke Olsen, N. (2006). Center for Kulturanalyse.

2000

Én gang socialt marginaliseret – altid…? En analyse af ca. 1.000 menneskers livsforløb efter ophold på forsorgshjem, herberger, krisecentre mv. i ’88-’89. Stax, T.B. (2000). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

Omfang

2019

Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning. Benjaminsen, L. (2019). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2017

Hjemløshed i Danmark 2017. National kortlægning. Benjaminsen, L. (2017). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2015

Hjemløshed i Danmark 2015. National kortlægning. 15:35. Benjaminsen, L. & Hesselberg Lauritzen, H. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen på foranledning af Social- og Indenrigsministeriet. Link til elektronisk udgave.

2013

Hjemløshed i Danmark 2013. National kortlægning. 13:21. Benjaminsen, L. & Hesselberg Lauritzen, H. (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2011

Hjemløshed i Danmark 2011. National kortlægning. 11:45. Hesselberg Lauritzen, H. Boje-Kovacs, B. & Benjaminsen, L. (2011). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2009

Hjemløshed i Danmark 2009. National kortlægning. 09:25. Benjaminsen, L. (2009). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2007

Hjemløshed i Danmark 2007. National kortlægning. 07:22. Benjaminsen, L. & Christensen, I. (2007). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

Kvinder

2018

Hjemløshed blandt kvinder. En kvalitativ interviewundersøgelse. Benjaminsen, L. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

"Jeg kan godt lide, når jeg kan dufte at jeg har vasket fingre" – En eksplorativ undersøgelse af kvinders erfaringer med hjemløshed. Maini-Thorsen, A.-S. W. (2018). Forlaget UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

Mænd

2012

Mændenes Hjem-metoder. En undersøgelse af sociale metoder i det borgerrettede arbejde på Mændenes Hjem. Kirk, A. (2012). Ane Kirk & Mændenes Hjem.

Ældre

2016

"Homelessness and aging: The contradictory ordering of 'house' and 'home'". Grenier, A. Barken, R. & McGrath, C. (2016). Journal of Aging Studies, 39, s. 73-80.

“Oscillating in and out of place: Experiences of older adults residing in homeless shelters in Montreal, Quebec”. Burns, V.F. (2016). Journal of Aging Studies, 39, s. 11-20.

2012

Steder at være for socialt udsatte ældre: Antropologisk studie af multihuset på Nørrebro. Rasmussen, J.D. (2012). Ensomme Gamles Værn.

2011

12 dage uden hjem. En dagbog blandt gamle hjemløse. Leeson, G.W. (2011). Arbejde Adler & Ensomme Gamles Værn.

2006

Et af ensomhedens ansigter - gammel, hjemløs og glemt: Et studie blandt gamle hjemløse i Danmark. Leeson, G. W. (2006). Kirkens Korshær & Ensomme Gamles Værn.

International forskning – generelt om hjemløshed

2019

"#HousingFirstScot: Why does Housing First work?". Johnsen, S. (2019). 17. maj 2019, https://www.scottishhousingnews.com/article/housingfirstscot-why-does-housing-first-work[21.08.2019].

2018

"What Helps and What Hinders Program Fidelity to Housing First: Pathways to Housing DC". Rae, J. et al.  (2018). European Journal of Homelessness, 12(3), s. 103-128. Link til elektronisk udgave.

2017

The Magazine of FEANTSA. Homeless in Europe. Autumn 2017: LGBTIQ homelessness. FEANTSA (2017). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

“Understanding Systems Change in Early Implementation of Housing First in Canadian Communities: An Examination of Facilitators/Barriers, Training/Technical Assistance, and Points of Leverage”. Worton, S.K. et al. (2017). American Journal of Community Psychology, 61(1/2), s. 118–130.

2016

"Further Validation of the Pathways Housing First Fidelity Scale". Goering, P. et al. (2016). Psychiatric Services 67(1), s. 111-114. Link til elektronisk udgave.

Housing First: Ending Homelessness, Transforming Systems, and Changing Lives. Padgett, D. Henwood, B. & Tsemberis, S.  (2016). Oxford University Press.

Housing First Guide Europe. Pleace, N. (2016). FEANTSA, SNF Stavros Niarchos Foundation. Link til elektronisk udgave.

Housing-related Binding Obligations on States. From European and International Case Law. FEANTSA & Fondation Abbé Pierre - Access to Decent and Afforable Housing in Europe: Case Studies and Innovative Solutions (2016). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

"Integrating permanent supportive housing and co-occurring disorders treatment for individuals who are homeless". Smelson, D.A. et al.  (2016). Journal of Dual Diagnosis 12(2), s. 193-201.

"Internationale perspektiver på hjemløshed". Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, 5. december 2016, publiceret på SFI.dkhttps://www.vive.dk/da/udgivelser/internationale-perspektiver-paa-hjemloeshed-12487/[21.08.2019].

Pilot project - Promoting protection of the right to housing - Homelessness prevention in the context of evictions. European Commission (2016). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

"Tenants with additional needs: When Housing First does not solve homelessness". Volk, J.S. et al.  (2016). Journal of Mental Health 25(2), s. 169-175.

2005

"Explaining Homelessness: a Critical Realist Perspective". Fitzpatrick, S. (2005). Housing Theory and Society, 22(1). Link til elektronisk udgave.

Fourth Review of Statistics on Homelessness in Europe. The ETHOS Definition of Homelessness. Edgar, B. & Meert, H. (2005). European Observatory on Homelessness & FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

The Meaning of Housing: A Pathways Approach. Clapham, D. (2005). Bristol University Press, Policy Press.

2003

"Pathways Approaches to Homelessness Research". Clapham, D (2003). Journal of Community & Applied Social Psychology. (Homelessness: Integrating international perspectives), 13(2), s. 119–127.

Tema: Boformer

2019

Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed. Afsluttende evaluering. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed – modelbeskrivelse. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

"VIVE-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden". Benjaminsen, L. (2019). Debatindlæg, d. 12. april 2019, publiceret på altinget.dkhttps://www.altinget.dk/social/artikel/vive-lad-os-styrke-det-nederste-sociale-sikkerhedsnet#.XK7lArjVmZg.twitter [21.08.2019].

2018

Ankestyrelsens undersøgelse af indsatsen over for hjemløse borgere under ophold i boformer. Ankestyrelsen (2018). Ankestyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2017

”Behov for mere social støtte og flere boliger til hjemløse”. Benjaminsen, L. (2017). Fagbladsartikel, 31. januar 2017, Publiceret på altinget.dkhttps://www.altinget.dk/social/artikel/forsker-behov-for-mere-social-stoette-og-flere-boliger-til-hjemloese[21.08.2019].

Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer. Socialstyrelsen et al. (2017). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Socialstyrelsen (2017). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Styrket social indsats på væresteder. En praktisk implementeringsguide. KORA (2017). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2016

At Komme VIDERE. Beretninger om borgere på aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro. Andersen, D. S. & Larsen, T. (2016). Ensomme Gamles Værn.

Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark - forskningsrapport om erfaringer og muligheder. Algreen-Petersen, E., Blaakilde, A.L. & Swane, C.E. (2016). Ensomme Gamles Værn. Link til elektronisk udgave.

Evaluering af modellen for akutkrisecenter for de mest udsatte borgere med stofmisbrug. Rambøll (2016). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

"Hjemløsheden vokser – gør vi ikke noget rigtigt?". Andersen Høg, M. (2016). Fagbladsartikel, d. 5. december 2016, publiceret på SFI.dkhttps://www.vive.dk/da/udgivelser/hjemloesheden-vokser-goer-vi-ikke-noget-rigtigt-12423/[21.08.2019].

Retten til bolig. Status 2015-16. Institut for Menneskerettigheder (2016). Institut for Menneskerettigheder. Link til elektronisk udgave.

Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats i kommunerne. KORA et al. for Socialstyrelsen (2016). KORA. Link til elektronisk udgave.

2015

Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på § 110-boformer. 15:02. Benjaminsen, L. Dyrvig Henriksen, T. & Gliese, T. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Rådet for Socialt Udsatte. Link til elektronisk udgave.

Manglen på billige boliger. Muligheder og barrierer for flere billige boliger i Danmark. Sloth Hansen, S. & Brandt Østerby, A. (2015). Kuben Management, for Rådet for Socialt Udsatte. Link til elektronisk udgave.

"Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare" - Livet på hjemløseboformer. Rådet for Socialt Udsatte. (2015). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Rådet for Socialt Udsatte. Link til elektronisk udgave.

Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking. Lejere berørt af fogedsager og udsættelser i perioden 2007-2013. 15:18. Christensen, G. et al.  (2015). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens § 110. Årsstatistik for 2014. Ankestyrelsen (2015). Ankestyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2011

Fra hjemløshed til egen bolig. Et interviewstudie blandt tidligere hjemløse. 11:46. Laursen Stigaard, D. (2011). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2008

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres boliger og konsekvenserne af en udsættelse. 08:09. Christensen, G. & Heien Nielsen, T. (2008). SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2005

Ud af hjemløshed? Om livet efter ophold på en institution for hjemløse. 05:02. Geerdsen, L.P. et al.  (2005). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2000

Én gang socialt marginaliseret - altid…? En analyse af ca. 1.000 menneskers livsforløb efter ophold på forsorgshjem, herberger, krisecentre mv. i ’88-’89. Stax, T.B. (2000). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

International forskning - om boformer

2018

Ethical Renting. Mobilise the Private Rental Market to Provide Social Solutions in Europe. FEANTSA & Fondation Abbé Pierre - Access to Decent and Afforable Housing in Europe: Case Studies and Innovative Solutions (2018). FEANTSALink til elektronisk udgave.

Tema: Indsatser

ACT – Assertive Community Treatment

2017

ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Implementeringsguide. Rambøll (2017). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Assertive Community Treatment (ACT) – metodebeskrivelse. For borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Benjaminsen, L. et al.  (2017). VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll, for Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Evaluering af ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”. Amilon, A. et al.  (2017). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll. Link til elektronisk udgave.

2016

"A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness". Aubry, T. et al.  (2016). Psychiatric Services 67(3), s. 275-281. Link til elektronisk udgave.

"Socialstyrelsens hjemmeside: Metoden ACT". Socialstyrelsen (2016). https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/udbredelses-og-forankringsprojektet-1/copy_of_udbredelse-af-hjemlosestrategien/metoden-act [21.08.2019].

”Socialstyrelsens hjemmeside: Metoden ACT. Baggrund og værdigrundlag”. Socialstyrelsen (2016). https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/udbredelses-og-forankringsprojektet-1/copy_of_udbredelse-af-hjemlosestrategien/metoden-act/baggrund-og-vaerdigrundlag [21.08.2019].

2015

Assertive Community Treatment (ACT) - Manual. Benjaminsen, L. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

"One-Year Outcomes of a Randomized Controlled Trial of Housing First With ACT in Five Canadian Cities". Aubry, T. et al.  (2015). Psychiatric Services 66(5), s. 463-469. Link til elektronisk udgave.

2013

Rehousing homeless citizens with assertive community treatment. Experiences from an act-programme in Copenhagen. Benjaminsen, L. (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

CTI – Critical Time Intervention

2017

"Critical Time Intervention for Homeless People Making the Transition to Community Living: A Randomized Controlled Trial". de Vet, R. et al.  (2017). American Journal of Community Psychology, 60(1-2), s. 175–186. Link til elektronisk udgave.

2015

Critical Time Intervention (CTI) - Manual. Benjaminsen, L. (2015). SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen.

2011

"Randomized trial of critical time intervention to prevent homelessness after hospital discharge". Herman, D.B. et al.  (2011). Psychiatric Services, 62(7), s. 713–719. Link til elektronisk udgave.

Uden årstal

"Beskrivelse af CTI-metoden". Socialstyrelsen (u.å.). https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/cti[23.08.2019].

ICM – Intensive Case Management

2019

Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed. Afsluttende evaluering. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed – modelbeskrivelse. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2015

Intensive Case Management (ICM) – Manual. Benjaminsen, L. (2015). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2012

Metodebeskrivelse: Individual Case Management. Rambøll (2012). RambøllLink til elektronisk udgave.

Samarbejdsmodellen

2018

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Guide til beslutningstagere og stabsfunktioner. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Metodehåndbog til fagpersoner. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Redskaber. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Øvrige indsatser

2018

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser. Amilon, A. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2017

”Behov for mere social støtte og flere boliger til hjemløse”. Benjaminsen, L. (2017). Fagbladsartikel, 31. januar 2017, publiceret på altinget.dkhttps://www.altinget.dk/social/artikel/forsker-behov-for-mere-social-stoette-og-flere-boliger-til-hjemloese [21.08.2019].

2012

"Tools to Ensure Quality in Homeless Service". Laustsen, J. (2012). The Magazine of FEANTSA: Homeless in Europe, spring 2012, s. 38-39. Link til elektronisk udgave.

Tema: Unge i/på vej i hjemløshed

2019

Housing First for Unge vidensnotat – ny viden om unge og hjemløshed. Socialstyrelsen (2019). Socialstyrelsen.

2017

UNG OG UDENFOR. Erfaringer efter tre års arbejde med unge hjemløse på gaden. Vesterbøg, T & Kirkegaard, A. (2017). Fonden Projekt UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

2016

"Når sårbarheden bryder ud. Udsatte unge". Haahr, U. (2016). Fagbladsartikel, d. 23. juni 2016, publiceret i Social forskninghttps://www.vive.dk/da/udgivelser/naar-saarbarheden-bryder-ud-12289/ [21.08.2019].

"The variation in family background amongst young homeless shelter users in Denmark". Benjaminsen, L. (2016). Journal of Youth Studies, 19(1), s. 55–73.

2014

"The Effect of Family Background on the Risk of Homelessness in a Cohort of Danish Adolescents". Benjaminsen, L. (2014). Præsentation ved The Ninth European Research Conference on Homelessness, "Homelessness in Times of Crisis", Warsaw, September 2014.

Forebyggelse 

2018

En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed - Evalueringsrapport. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

Preventing youth homelessness: An international review of evidence. Schwan, K. et al.  (2018). Wales Centre for Public Policy. Link til elektronisk udgave.

2011

Mediation and homelessness prevention in Scotland: A decade of mediation between young people and their family. Dore, E. (2011). Scottish Community Mediation Centre.

Samarbejdsmodellen

2018

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Guide til beslutningstagere og stabsfunktioner. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Metodehåndbog til fagpersoner. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Redskaber. Rambøll & VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen (2018). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

International forskning – om unge i / på vej i hjemløshed

2019

Homeless Rights are Human Rights. FEANTSA Youth & The European Youth Centre of the Council of Europe (2019). FEANTSA Youth Network, Youth - Jeunesse & Counsil of Europe, European Youth Centre, Budapest, 19.-23. november 2019. Link til elektronisk udgave.

2018

Mental Health and Addiction Interventions for Youth Experiencing Homelessness: Practical Strategies for Front-line Providers. Kidd, S. et al. (2018). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press. Link til elektronisk udgave.

2017

“Adverse Childhood Experiences and the Risk of Criminal Justice Involvement and Victimization Among Homeless Adults With Mental Illness”. Edalati, H. et al.  (2017). Psychiatric Services, 68(12), s.1288-1295. Link til elektronisk udgave.

"Developing a trauma-informed mental health group intervention for youth transitioning from homelessness". Vitopoulos, N. et al. (2017). Professional Psychology: Research and Practice, 48(6), s. 499–509. 

Housing Solutions to Youth Homelessness Based on a Human Rights Approach. Report of the 2017 Study Session Organised by FEANTSA Youth in Cooperation with the European Youth Centre of the Council of Europe. FEANTSA Youth & European Youth Centre of the Council of Europe (2017). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

Håndbok om Foyermodellen. Et boligsocialt tilbud til ungdom. Bodø kommune, Norge (2017). Foyer Bodø.

Locked Out. Housing Solutions for Vulnerable Young People Transitioning to Independence. FEANTSA & Fondation Abbé Pierre - Access to Decent and Afforable Housing in Europe: Case Studies and Innovative Solutions (2017). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

THIS is Housing First for Youth. A Program Model Guide. Gaetz, S. (2017). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press. Link til elektronisk udgave.

2016

"A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness". Aubry, T. et al.  (2016). Psychiatric Services 67(3), s. 275-281. Link til elektronisk udgave.

Report: Youth Rights! Right Now! Ending Youth Homelessness: A Human Rights Guide. Canada Without Poverty, A Way Home Canada, Canadian Observatory on Homelessness & FEANTSA (2016). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

The Magazine of FEANTSA. Homeless in Europe. Spring 2016: Preventing Youth Homelessness: Case Studies from Europe and North America. FEANTSA (2016). FEANTSA. Link til elektronisk udgave.

Without a Home: The National Youth Homelessness Survey. Gaetz, S. et al. (2016). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press. Link til elektronisk udgave.

2015

Estimating the scale of youth homelessness in the UK. Final Report. Clarke, A. et al. (2015). Cambridge Centre for Housing & Planning Research . Link til elektronisk udgave.

2014

"Can Housing First Work for Youth?". Gaetz, S. (2014). European Journal of Homelessness, 8(2), s. 159-175. Link til elektronisk udgave.

2013

"Couch surfing on the margins: the reliance on temporary living arrangements as a form of homelessness amongst school-aged home leavers". McLoughlin, P.  (2013). Journal of Youth Studies, 16(4), s. 521–545.

2012

Literature Review: Effective interventions for working with young people who are homeless or at risk of homelessness. Barker, J. et al. (2012). Institute of Child Protection Studies & Australian Catholic University, for The Australian Government Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs. Link til elektronisk udgave.

"No Safe Place to Go - LGBTQ Youth Homelessness in Canada: Reviewing the Literature". Abramovich, I. A. (2012). Canadian Journal of Family and Youth, 4(1), s. 29-51. Link til elektronisk udgave.

Reconnect: working with young people who are homeless or at risk of homelessness. Barker, J. et al. (2012). Institute of Child Protection Studies & Australian Catholic University, for The Australian Government Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs. Link til elektronisk udgave.

"Social Capital, Homeless Young People and the Family". Barker, J.D. (2012). Journal of Youth Studies, 15(6), s. 730–743.

2011

Family Matters: Homeless Youth & Eva’s Initiative’s Family Reconnect Program. Winland, D. Gaetz, S. & Patton, T.  (2011). Toronto: The Canadian Homelessness Research Network Press. Link til elektronisk udgave.

"Homeless young people, families and change: family support as a facilitator to exiting homelessness". Mayock, P. Corr, M. & O’Sullivan, E. (2011). Child & Family Social Work, 16(4), s.391-401.

"The Relationship Between Homelessness and Mental Health Among Alumni of Foster Care: Results From the Casey Young Adult Survey". White, C. et al.  (2011). Journal of Public Child Welfare, 5(4), s. 369-389.

2010

"A comparison of homeless and high-risk young adults: Are they one and the same?". Tyler, K. Johnson, K. & Melander, L. (2010). Vulnerable Children & Youth Studies, 5(2), s. 122–129.

1997

"Adverse childhood experiences: are they risk factors for adult homelessness?". Herman, D. et al.  (1997). American Journal of Public Health, 87(2), s. 249-255. Link til elektronisk udgave.

Tema: Hjemløshed og psykisk sygdom

2018

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser. Amilon, A. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Hjemløshed blandt kvinder. En kvalitativ interviewundersøgelse. Benjaminsen, L. et al.  (2018). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2017

ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Implementeringsguide. Rambøll (2017). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Evaluering af ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”. Amilon, A. et al.  (2017). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll. Link til elektronisk udgave.

2016

"Når sårbarheden bryder ud. Udsatte unge". Haahr, U. (2016). Fagbladsartikel, d. 23. juni 2016, publiceret i Social forskning, https://www.vive.dk/da/udgivelser/naar-saarbarheden-bryder-ud-12289/ [21.08.2019].

2011

"Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study". Feodor Nielsen, S. et al.  (2011). The Lancet, 377(9784), s. 2205–2214.

International forskning – om hjemløshed og psykisk sygdom

2018

Mental Health and Addiction Interventions for Youth Experiencing Homelessness: Practical Strategies for Front-line Providers. Kidd, S. et al. (2018). Toronto: Canadian Observatory on Homelessness Press. Link til elektronisk udgave.

2017

Adverse Childhood Experiences and the Risk of Criminal Justice Involvement and Victimization Among Homeless Adults With Mental Illness. Edalati, H. et al.  (2017). Psychiatric Services, 68(12), s.1288-1295. Link til elektronisk udgave.

"Developing a trauma-informed mental health group intervention for youth transitioning from homelessness". Vitopoulos, N. et al. (2017). Professional Psychology: Research and Practice, 48(6), s. 499–509.

2016

"A Multiple-City RCT of Housing First With Assertive Community Treatment for Homeless Canadians With Serious Mental Illness". Aubry, T. et al.  (2016). Psychiatric Services 67(3), s. 275-281. Link til elektronisk udgave.

2015

"Housing First for People with Severe Mental Illness Who are Homeless: A Review of the Research and Findings from the at Home - Chez soi Demonstration Project". Aubry, T., Nelson, G. & Tsemberis, S. (2015). The Canadian Journal of Psychiatry 60(11), 467-474. Link til elektronisk udgave.

"Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health and Substance Use Disorders". Tsemberis, S.J. (2015). Hazelden, 5. udg.

Tema: Hjemløshed og misbrug

2017

ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Implementeringsguide. Rambøll (2017). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Evaluering af ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”. Amilon, A. et al.  (2017). VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd & Rambøll. Link til elektronisk udgave.

2016

Evaluering af modellen for akutkrisecenter for de mest udsatte borgere med stofmisbrug. Rambøll (2016). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2007

SKP til misbrugere og hjemløse. Socialstyrelsen, Zeeberg, H & Böyesen, K.R. (2007). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Tema: Sundhed blandt borgere i hjemløshed

2019

Socialt udsattes møde med sundhedsvæsnet. Pedersen, P.V. (2019). Rådet for Socialt Udsatte, Ensomme Gamles Værn & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Link til elektronisk udgave.

Socialt udsattes sundhed og trivsel i København og resten af landet 2007 til 2017. Ahlmark, N. Katajavaara Sørensen, I. & Davidsen, M. (2019). Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Link til elektronisk udgave.

2018

SUSY UDSAT 2017. Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark og udviklingen siden 2007. Ahlmark, N. et.al.  (2018). Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Link til elektronisk udgave.

2017

Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Registeropfølgning 2007-2015. Strøbæk, L. Davidsen, M. & Pedersen, P.V. (2017). Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Link til elektronisk udgave.

2014

Jo mere udsat - jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom. Rådet for Socialt Udsatte (2014). Rådet for Socialt Udsatte. Link til elektronisk udgave.

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere – en evaluering af indsatsen i fire kommuner. Socialstyrelsen et al. (2014). Socialstyrelsen. Link til elektronisk udgave.

2013

Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark i perioden 1999-2011. Davidsen, M. et al.  (2013). Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Ankestyrelsen. Link til elektronisk udgave.

Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser. 13:33. Benjaminsen, L. Birkelund, J.F. & Holm Enemark, M. (2013). SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Link til elektronisk udgave.

2011

"Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: A nationwide register-based cohort study". Feodor Nielsen, S. et al.  (2011). The Lancet, 377(9784), s. 2205–2214.

”Sundhed på gadeplan - en svær opgave”. Hjelmar, U. (2011). Fagbladsartikel, d. 1. marts 2011, publiceret i AKF nyt, https://www.vive.dk/da/udgivelser/sundhed-paa-gadeplan-en-svaer-opgave-7940/[22.08.2019].

2007

Projekt Socialsygeplejerske - fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient. Brünés, N. (2007). Projekt UDENFOR. Link til elektronisk udgave.

International forskning – om sundhed blandt borgere i hjemløshed

2017

"Developing a trauma-informed mental health group intervention for youth transitioning from homelessness". Vitopoulos, N. et al. (2017). Professional Psychology: Research and Practice, 48(6), s. 499–509. 

The impact of homelessness on health: a guide for local authorities. Leng, G. (2017). Local Government Association. Link til elektronisk udgave.

Sidst opdateret 17/02 2020