Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Om hjemløshed > Hjemløsestrategien

Hjemløsestrategien

Med Hjemløsestrategien fik kommunerne i Danmark nye redskaber til at hjælpe borgere i hjemløshed. Evalueringen af strategien viste gode resultater og den bakkes nu op af evalueringen af det efterfølgende Implementerings- og forankringsprojekt.

Evalueringen af Hjemløsestrategien

Evalueringen af Hjemløsestrategien (2009-2013) viser, at de tre bostøttemetoder (ACT, CTI og ICM) i høj grad er succesfulde i forhold til at hjælpe borgere i hjemløshed med at få og fastholde egen bolig. Bostøttemetodernes effekt bliver ligeledes bakket op af borgere i hjemløshed selv. I evalueringen peger flere tidligere borgere i hjemløshed på, at de tre bostøttemetoder har været altafgørende for, at de har formået at fastholde boligen. De virkningsfulde metoder i strategien blev dog udfordret af forskellige strukturelle, samfundsmæssige faktorer. F.eks. satte den økonomiske krise generelt kommunerne i Danmark økonomisk under pres undervejs i strategiperioden, ligesom det var en stor udfordring, at især hovedstadsområdet og Aarhus-området manglede billige boliger til målgruppen.

Evalueringen af Hjemløsestrategien på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Hjemløsestrategiens bostøttemetoder betaler sig i et samfundsøkonomisk perspektiv

Ud over at bostøttemetoderne i Hjemløsestrategien har været effektfulde i forhold til at hjælpe tidligere borgere i hjemløshed med at fastholde en bolig, har det ligeledes kunnet ”betale” sig i et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv. Mens CTI-indsatsen er en rentabel investering allerede et år efter indsatsen, er ICM-indsatsen rentabel i indsatsens andet år.

Samfundsøkonomisk analyse af metoder i Hjemløsestrategien på Social- og Ældreministeriet hjemmeside 

Evaluering af Implementerings- og forankringsprojektet

Evalueringen af Implementerings- og forankringsprojektet (2014 - 2016) udbygger den viden, som blev grundlagt med evalueringen af Hjemløsestrategien. Evalueringen viser, at langt hovedparten af borgerne i Housing First-indsatsen har fået en bolig og fastholdt denne igennem indsatsforløbet. Kommunerne oplever generelt Housing First som en virksom indsats, det er hensigtsmæssigt at arbejde ud fra, og borgerne har en meget positiv oplevelse af at være flyttet i egen bolig og af den sociale bostøtte. De positive resultater udfordres dog også denne gang af strukturelle faktorer, hvor især manglen på billige og passende boliger til målgruppen i de fleste kommuner opleves som en barriere for indsatsen. 

Evaluering af Housing First i Danmark (Implementerings- og forankringsprojektet).

Sidst opdateret 28/10 2021