Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Om hjemløshed > Aktuelle tal

Aktuelle tal

Antallet af borgere i hjemløshed er stigende

Både VIVE og Ankestyrelsen indsamler og udgiver tal om mennesker, der er ramt af hjemløshed. 

Hjemløshedstællingerne

Siden 2007 har VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - hvert andet år foretaget en national kortlægning af borgere i hjemløshed i Danmark for at kunne iagttage udviklingen på området. 

Kortlægningerne er gennemført ved, at sociale tilbud og myndigheder på hjemløshedsområdet i uge 6 det pågældende år har udfyldt et spørgeskema for hver enkelt borger i hjemløshed, de havde kontakt med eller kendskab til.

Kortlægningerne viser: 

  • 2019: 6.431 borgere i hjemløshed
  • 2017: 6.635 borgere i hjemløshed
  • 2015: 6.138 borgere i hjemløshed
  • 2013: 5.820 borgere i hjemløshed
  • 2011: 5.290 borgere i hjemløshed
  • 2009: 4.998 borgere i hjemløshed

Tallene skal betragtes som minimumstal, idet der lokalt vil være personer, der befinder sig i en hjemløshedssituation, som ikke er blevet registeret i den nationale kortlægning (Benjaminsen og Christensen 2009:12).

Se den seneste hjemløshedstælling fra VIVE (2019)

Brugere i botilbud

Ankestyrelsen har siden 1999 indsamlet oplysninger fra alle boformer omfattet af servicelovens § 110.

Statistikken beskriver brugere på forsorgshjem og herberger opdelt efter bl.a. alder, køn, statsborgerskab, indtægt samt hvor længe, de bor på de enkelte institutioner.

Der udsendes en årlig rapport. Den sidst udsendte opgørelse er for 2015 og offentliggjort i 2016.

Se den seneste botilbudsstatistik fra Ankestyrelsen (2015)

Sidst opdateret 17/02 2020