Forside > Voksne > Hjemløshed > Om hjemløshed > Aktuelle tal om hjemløshed

Aktuelle tal om hjemløshed

Både SFI og Ankestyrelsen indsamler og udgiver tal om mennesker, der er ramt af hjemløshed.

Siden 2007 har SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - hvert andet år foretaget en national kortlægning af hjemløse i Danmark for at kunne iagttage udviklingen på området. 

Hjemløsetællingerne

Kortlægningerne er gennemført ved, at sociale tilbud og myndigheder på hjemløseområdet i uge 6 det pågældende år har udfyldt et spørgeskema for hver enkelt hjemløse borger, de havde kontakt med eller kendskab til.

Antallet af hjemløse faldt fra den første til den anden opgørelse, men er senere steget:

  • 2007: 5.253 hjemløse
  • 2009: 4.998 hjemløse
  • 2011: 5.290 hjemløse
  • 2013: 5.820 hjemløse
  • 2015: 6.138 hjemløse

Tallene skal betragtes som minimumstal, idet der lokalt vil være personer, der befinder sig i en hjemløshedssituation, som ikke er blevet registeret i den nationale kortlægning (Benjaminsen og Christensen 2009:12).

Se den seneste hjemløsetælling fra SFI (2015)

Brugere i botilbud

Ankestyrelsen har siden 1999 indsamlet oplysninger fra alle boformer omfattet af servicelovens § 110.

Statistikken beskriver brugere på forsorgshjem og herberger opdelt efter bl.a. alder, køn, statsborgerskab, indtægt samt hvor længe, de bor på de enkelte institutioner.

Der udsendes en årlig rapport. Den sidst udsendte opgørelse er for 2015 og offentliggjort i 2016.

Se den seneste botilbudsstatistik fra Ankestyrelsen (2015)

Sidst opdateret 03/01 2017