Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Nationale retningslinjer for indsats mod hjemløshed

Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed samler eksisterende viden om virksomme tilgange og indsatser. Tilsammen skaber det et fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed. Hent udgivelsen her eller få mere at vide i videoerne fra vores informationsmøde.

Retningslinjerne danner en samlet oversigt over krav, anbefalinger og virksomme indsatser og tilgange på hjemløshedsområdet. Anvisningerne bygger på både lovgivning, forskning og gode erfaringer fra praksis. Der skelnes derfor mellem lovbestemte krav og anbefalinger til god praksis.

Retningslinjerne samler altså den nyeste viden på hjemløshedsområdet og kan inspirere til en virksom indsats mod hjemløshed. Ved at følge retningslinjernes anvisninger, kan man opnå en mere virksom indsats mod hjemløshed.

Retningslinjerne er rettet mod både kommuner, § 110-boformer og andre relevante aktører, som arbejder med hjemløshed. De kan give inspiration og støtte til, hvordan indsatser mod hjemløshed bedst muligt kan organiseres.

Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Informationsmøde om de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Overvær infomødet om retningslinjerne, som Socialstyrelsen holdt d. 12. april 2021 med relevante aktører på området.

Fold teksterne herunder ud for at se resten af informationsmødet.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 26/10 2021