Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Kurser

Kurser om indsatser mod hjemløshed

Kommuner og boformer kan få ny viden til arbejdet med at bekæmpe hjemløshed blandt unge og voksne.

Alle kurser afvikles online i foråret 2021

Socialstyrelsen udbyder 11 kurser målrettet indsatser til bekæmpelse af hjemløshed i kommuner og på boformer. Kurserne indeholder viden om opsporing, forebyggelse og indsatser.  

I 2020 og 2021 udbydes følgende kurser:

 1. Opsporing og forebyggelse
 2. Forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn
 3. Netværk og social inklusion
 4. Introduktion til traumer og hjemløshed
 5. Familiemægling og netværk
 6. Samarbejdsmodellen
 7. Traumer og hjemløshed
 8. Bostøttemetoden CTI
 9. Bostøttemetoden ICM
 10. Ungemodul
 11. Ledermodul

Alle kurser er baseret på Housing First, som er den nationale tilgang til at bekæmpe hjemløshed i landets kommuner og boformer. Evalueringer af Housing First viser, at en stabilisering af boligsituationen så tidligt som muligt, samtidig med at borgeren modtager intensiv social støtte, medvirker til effektivt at hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Praktiske oplysninger
Kurserne henvender sig til kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med unge og voksne, der enten er i hjemløshed eller i risiko for at komme i hjemløshed.

Kurserne er gratis og udbydes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon. Nogle kurser er videnskurser på en dag, og andre kurser er tilrettelagt som metodekurser på i alt to dage samt en opfølgningsdag.

Metodekurserne og kurset i opsporing og forebyggelse kræver, at kommunen har en samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion til bekæmpelse af hjemløshed, samt at ledelsen deltager på et særligt ledermodul.

Se alle kurser og find praktisk information på VIAs hjemmeside www.kurserhjemloeshed.dk

Sidst opdateret 03/03 2021