Forside > Voksne > Hjemløshed > Indsatser mod hjemløshed > Styrket indsats i kommunerne

Styrket indsats i kommunerne

Vil I sikre, at jeres indsats mod hjemløshed bygger på Housing First-principperne, der med evidensbaserede bostøttemetoder kan hjælpe op imod 90 pct. af borgerne i egen bolig?

Socialstyrelsens rådgivning på hjemløseområdet tilbyder kompetenceudvikling og støtte til implementering af Housing First til kommuner med hjemløseudfordringer. Rådgivningen er henvendt til jer, som ønsker at styrke hjemløseindsatsen. 

Afdækning, rådgivning og tilbud til optimering af hjemløseindsatsen

Ønsker I at samarbejde, arrangerer Socialstyrelsen et besøg, hvor vi afdækker indsatsen for borgere i hjemløshed og jeres eventuelle udfordringer. Derefter udarbejder Socialstyrelsen en prioriteret række anbefalinger til, hvordan I kan styrke jeres indsats mod hjemløshed.

I kan vælge at tage imod anbefalingerne og derefter arbejde på hjemløseområdet uden støtte fra Socialstyrelsen. Eller I kan vælge at arbejde med alle eller dele af anbefalingerne i et gensidigt forpligtende samarbejde med Socialstyrelsen.

Vælger i at indgå et samarbejde, kan I udnytte en række yderligere tilbud fra Socialstyrelsen:

  • Halvårlige rejseholdsbesøg, hvor fokus vil være på implementering af anbefalingerne
  • Et Housing first-seminar i jeres kommune for alle de interne og eksterne samarbejdsparter, I ønsker skal have viden om Housing First og styrkelse af hjemløseindsatsen
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i relevante bostøttemetoder
  • Telefonisk rådgivning og sparring
  • Netværksmøder på tværs af kommuner med vidensdeling og erfaringsudveksling
  • Understøttelse af kommunens samarbejde med Kriminalforsorgen og den regionale behandlingspsykiatri
  • Dokumentationssystem, som kan bruges som et fagligt redskab for bostøttemedarbejdere

Ovenstående er tilbud, som kan sammensættes ud fra jeres ønsker og behov.

Vil i hjælpe flere ud af hjemløshed?

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte

Sidst opdateret 12/12 2017