Forside > Voksne > Hjemløshed > Indsatser mod hjemløshed

Indsatser mod hjemløshed

Ønsker I at styrke indsatsen for unge og voksne i hjemløshed? Vil I reducere hjemløshed, udvikle de rehabiliterende indsatser, reducere opholdstider på boformer og arbejde med Housing First-princippet og virkningsfulde bostøttemetoder? Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder med hjemløseproblemstillinger.

Der er fortsat behov for at udbrede Housing First og effektive bostøttemetoder til flere kommuner. Og der er behov for at understøtte § 110-boformernes rehabiliterende arbejde som et supplement til de kommunale myndigheders arbejde med borgere i hjemløshed.

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet tilbyder rådgivningsforløb til både kommuner og § 110-boformer, så indsatsen for borgere i hjemløshed kan styrkes.

Derudover tilbydes rådgivning til andre aktører, der arbejder med eller producerer viden om borgere i hjemløshed. Rådgivningen understøtter effektive indsatser for målgruppen, som er baseret på aktuelt bedste viden.

Rådgivningsfunktionen yder enten korterevarende rådgivning eller et længerevarende rådgivningsforløb, som er baseret på en samarbejdsaftale. Kontakt , hvis I vil vide mere om rådgivningsfunktionen.

Læs mere om, hvordan I kan reducere hjemløsheden i kommunen

Læs mere om, hvordan I kan reducere opholdstiden og styrke de rehabiliterende indsatser for borgere på boformer

Sidst opdateret 21/06 2018