Gå til indhold

Metoden CTI

Critical Time Intervention (CTI) er udviklet for at forhindre hjemløshed blandt personer med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer i forbindelse med at skulle flytte i egen bolig fra en institutionslignende bolig eller opholdssted.

Nogle af de centrale elementer i CTI-metoden er:

  • Fokus på, at borgeren har brug for bostøtte når vedkommende flytter i egen bolig.
  • Udføres af en koordinerende, gennemgående støtteperson i overgangen fra institution til egen bolig, hvor borgerens støttenetværk styrkes.
  • Opdelt i tre faser.
  • Indeholder en intensiv, tidsbegrænset indsats, hvor CTI-medarbejderen koordinerer sammensætning og udførelse af CTI-forløbet og giver social og praktisk støtte i hverdagen.
  • Tidsbegrænset til 9 måneder

Evaluering af Hjemløsestrategien viser, at 88 % ved forløbets afslutning har en bolig. 

Målgruppen kan i betydeligt omfang benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser.

Kompetenceudvikling i CTI

Socialstyrelsen tilbyder også kompetenceudvikling i bostøttemetoden CTI (Critical Time Intervention). Kompetenceudviklingen er for medarbejdere, som arbejder på et forsorgshjem eller herberg, i et bostøtteteam eller i andre § 85-indsatser på hjemløshedsområdet.

Sidst opdateret 24/03 2020