Metoden ACT

ACT benyttes som del af en Housing First-indsats, hvor borgeren tilbydes en helhedsorienteret indsats med permanent boligløsning og social støtte ud fra borgerens behov.

Målgruppen er borgere, der har brug for intensiv praktisk og social støtte og kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser - fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.

  • Fokus på, at borgeren flytter i egen bolig.
  • Et tværfagligt team med forskellige professionelle baggrunde, fx psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialpædagog, misbrugskonsulent, beskæftigelseskonsulent og sagsbehandler yder støtte.
  • Indholdet er udredning, afdækning af borgerens behov, planlægning af ACT-forløbet og social og sundhedsfaglig støtte i hverdagen.
  • 90 % fastholder deres bolig. 
  • ACT er tidsubegrænset og fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten.
Sidst opdateret 27/02 2018