Baggrund

Housing First var grundlaget for at afprøve metoderne ACT, ICM og CTI i Hjemløsestrategien.

Housing First skaber en helhedsorienteret indsats til hjemløse borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale vanskeligheder.

Housing First er en forudsætning for at kunne implementere metoderne ACT, ICM og CTI.

I Housing First gælder otte principper:

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, varme og medmenneskelighed over for alle borgere
  • Forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe der er behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og bostøttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering
  • Skadesreduktion

Housing First bygger på recovery-perspektivet, hvor hjemløshed er noget, man kan komme ud af igen. Det sociale arbejde tager udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme for sit liv, og bygger på empati, respekt og indføling.

Housing First-tilgangen blev anvendt i Hjemløsestrategien fra 2009 til 2013.

Kommunerne har en række lovgivningsmæssige muligheder for at tilvejebringe boliger til hjemløse borgere. I notatet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet kan du se, hvilke muligheder I som kommune har. 

Notatet "Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere" fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (pdf)

Sidst opdateret 15/08 2019