Baggrund

Housing First var grundlaget for at afprøve metoderne ACT, ICM og CTI i Hjemløsestrategien.

Housing First skaber en helhedsorienteret indsats til hjemløse borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale vanskeligheder.

Housing First er en forudsætning for at kunne implementere metoderne ACT, ICM og CTI.

I Housing First gælder otte principper:

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, varme og medmenneskelighed over for alle borgere
  • Forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe der er behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og bostøttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering
  • Skadesreduktion

Housing First er trappetrinsmodellens modsætning. Housing First tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Housing First bygger på recovery-perspektivet, hvor hjemløshed er noget, man kan komme ud af igen. Det sociale arbejde tager udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme for sit liv, og bygger på empati, respekt og indføling.

Sidst opdateret 04/05 2015