Forside > Voksne > Hjemløshed > Housing First > At finde en passende bolig til borgeren

At finde en passende bolig til borgeren

En differentieret vifte af boligløsninger er en vigtig del af implementeringen af Housing First.

I Housing First-tilgangen er der behov for forskellige boligtilbud. Der bør tages hensyn til, at mange vil kunne bo i egen bolig. Nogle af disse borgere har dog brug for langvarige botilbud eller alternative boligløsninger.

Det er forventningen, at mange hjemløse kan hjælpes ud af hjemløshed gennem Housing First.

Botilbud og alternative boligløsninger

Nogle hjemløse borgere har brug for botilbud (fx efter servicelovens § 108) – pga. svær psykisk sygdom eller ved plejebehov fx efter mange års misbrug. En mindre gruppe blandt de hjemløse har brug for alternative boligløsninger som skæve huse pga. kaotisk og udadreagerende adfærd, der gør det umuligt at fastholde en almen bolig.

Der sker en løbende tilgang til hjemløshedsgruppen i form af borgere, der gennemlever en social marginalisering fx pga. psykisk sygdom eller misbrug og på et tidspunkt mister boligen og står i en akut hjemløshedssituation.

Sidst opdateret 15/08 2019