Forside > Voksne > Hjemløshed > Housing First

Housing First

Hvad er Housing First?

                      Teksten "Hjemløse i almindelig bolig"

Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First.

Alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. Der skal derfor være tale om en permanent bolig.

Borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.

Tilgangen består af disse grundopfattelser:

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle borgere
  • En forpligtelse til at arbejde med brugerne, så længe de har behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og støttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering
  • Skadesreduktion

Housing First-tilgangen bygger på en række bredere tendenser, når det gælder udviklingen af sociale indsatser overfor borgere med sociale støttebehov i form af deinstitutionalisering, normale leve- og boligforhold, individuel social støtte og serviceydelser fra forskellige instanser.

Housing First er trappetrins-modellens modsætning. Housing First tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Housing First-tilgangen blev anvendt i Hjemløsestrategien fra 2009 til 2013.

Kommunerne har en række lovgivningsmæssige muligheder for at tilvejebringe boliger til hjemløse borgere. I notatet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan du se, hvilke muligheder I som kommune har

Sidst opdateret 28/02 2018