Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed

Hjemløshed

På hjemløshedsområdet arbejder Socialstyrelsen med indsamling og formidling af viden og implementering af metoder. På disse sider finder du informationer om hjemløshedsområdet i Danmark.

Allerførst skal borgeren have en bolig. Det er den bærende ide i Housing First, som bruges i hjemløsestrategien.

I 2019 var der 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark ifølge den seneste kortlægning fra VIVE. 

Litteraturoverblikket er en liste over relevant og aktuel litteratur om hjemløshedsområdet fra ind- og
udland.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder med hjemløshedsproblemstillinger.