Hjemløshed

At være hjemløs handler ikke blot om at mangle en bolig. Det falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger. Problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig og/ eller kunne klare at opholde sig i egen bolig.

Allerførst skal borgeren have en bolig. Det er den bærende ide i Housing First, som bruges i hjemløsestrategien.

I 2013 var der 5.820 hjemløse i Danmark ifølge den seneste kortlægning fra SFI. 

Effektiv indsats mod hjemløshed. Hjemløsestrategien bliver udbredt i 26 kommuner.

Resultater fra Hjemløsestrategien samt Implementerings- og forankringsprojektet.