Forside > Voksne > Civilsamfund > Konferencemateriale > Frivillighed 2017: Meningsfulde fællesskaber

Konference: Frivillighed 2017

I september 2017 blev konferencen ”Frivillighed 2017 – Meningsfulde fællesskaber” afholdt af Socialstyrelsen, COK og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Konferencen blev afholdt d. 6. september 2017 i Odense. Ligesom de foregående år var konference målrettet de grene af den kommunale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et element i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. Konferencens fokus var på, hvordan man skaber rum for, at flere socialt udsatte borgere tager del i frivillige, meningsfulde fællesskaber.

Fællesskaber er et meget vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion.

Herunder nogle perspektiver på meningsfulde fællesskaber, som konferencen belyste:

  • Hvordan skabes dette rum for nye, meningsfulde fællesskaber? Hvem gør det? Gør man det sammen, på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere? 
  • Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab?
  • Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement og for den værdi, det repræsenterer i sig selv?

Forskellige bud på besvarelser af disse spørgsmål finder du i vedlagte.
Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed for kommuner og regioner, der interesserer sig for arbejdet med frivillige og civilsamfund.

Her kan du finde materiale fra dagen

Sidst opdateret 14/09 2017