Forside > Voksne > Civilsamfund > Konferencer om frivillighed > Tidligere konferencer om frivillighed

Tidligere konferencer om frivillighed

Socialstyrelsen har i 2016 og 2017 afholdt konferencer om frivillighed. I 2016 var temaet for frivillighedskonferencen "Velfærdsarbejde under forandring og i 2017 "Meningsfulde fælelsskaber".

Frivillighed 2017 – Meningsfulde fællesskaber

I september 2017 blev konferencen ”Frivillighed 2017 – Meningsfulde fællesskaber” afholdt af Socialstyrelsen, COK og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Konferencen blev afholdt d. 6. september 2017 i Odense og fokuserede på, hvordan man skaber rum for, at flere socialt udsatte borgere tager del i frivillige, meningsfulde fællesskaber.

Fællesskaber er et meget vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion.

Herunder er nogle perspektiver på meningsfulde fællesskaber, som konferencen belyste:

  • Hvordan skabes dette rum for nye, meningsfulde fællesskaber? Hvem gør det? Gør man det sammen på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere? 
  • Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab?
  • Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement og for den værdi, det repræsenterer i sig selv? 

Frivillighed 2016 – Velfærdssamarbejde under forandring

I september 2016 blev konferencen ”Frivillighed 2016 – velfærdssamarbejde under forandring” afholdt af Socialstyrelsen, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Konferencens fokus var på, hvordan det gode samarbejde mellem kommuner, civilsamfundet og de frivillige sikres.

Herunder er nogle perspektiver på frivillighed og social velfærd i fremtiden, som konferencen belyste:

  • Hvilke nye arbejds- eller organiseringsformer fremmer samskabelse og øger kvaliteten for borgerne? 
  • Hvilke omstillinger skal kommunale medarbejdere og ledere være parate til? 
  • Hvilken viden har vi på området, og hvilke projekter peger fremad?
Sidst opdateret 17/04 2018