Gå til indhold
Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Seksuelle overgreb og senfølger i tal

Seksuelle overgreb og senfølger i tal

Det er usikkert, hvor mange der udsættes for overgreb, og hvor mange der får senfølger som voksne. Men der er forskellige typer af undersøgelser på området.

Det er usikkert, hvor mange børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb. Det skyldes dels at langt fra alle overgreb opdages og dels, at der i eksisterende undersøgelser anvendes forskellige definitioner på seksuelle overgreb.

En spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasses elever i 2008 viste, at fem procent af drengene og 22 procent af pigerne havde oplevet et seksuelt overgreb. Adspurgt, om de selv betragtede oplevelsen som et overgreb, svarede kun en procent af drengene og ni procent af pigerne ja til dette (Helweg-Larsen m.fl., 2009).

Unges trivsel år 2008 - en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i tidlig barndom og tidlig ungdom (Syddansk Universitet).

Du kan finde mere viden om omfanget af seksuelle overgreb på Socialstyrelsens Vidensportal.

Vidensportalen

Omfanget af senfølger

Internationale omfangsundersøgelser om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen blandt voksne er som regel baseret på studier med selvrapportering. Disse studier viser, at i omegnen af 60-80 procent af de personer, der selvrapporterer seksuelle overgreb i barndommen, har senfølger. Der er dog en række usikkerheder tilknyttet sådanne studier, såsom risiko for over- eller underrapportering mm.

Nøgletal for Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM)

I en rapport udarbejdet af PwC i 2019 fremgår det, at der i 2018 blev registreret:

  • 113 behandlingsforløb i CSM Syd
  • 200 brugere i CSM Syds frivilligsektion
  • 95 behandlingsforløb i CSM Øst
  • 320 henvendelser til chat- og rådgivningstelefonen i CSM Øst
  • 576 henvendelser til socialrådgiver i CSM Øst
  • 330 deltagelser i CSM Østs frivilligtilbud ’Frirummet’
  • 86 behandlingsforløb i CSM Midt Nord
  • 188 brugere i CSM Midt Nords frivilligsektion.

Analyse af indsatsen til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn -og ungdommen

Sidst opdateret 20/05 2020