Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Seksuelle overgreb og senfølger i tal

Seksuelle overgreb og senfølger i tal

Det er svært at opgøre præcist, hvor mange der udsættes for overgreb, og hvor mange, der får senfølger som voksne. Men der er forskellige typer af undersøgelser på området.

Det er svært at give et præcist tal på, hvor mange børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb. Det skyldes dels at langt fra alle overgreb opdages og dels, at der i eksisterende undersøgelser anvendes forskellige definitioner på seksuelle overgreb.

En spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasses elever i 2008 viste, at 5 procent af drengene og 22 procent af pigerne havde oplevet et seksuelt overgreb. Adspurgt om de selv betragtede oplevelsen som et overgreb, svarede kun 1 procent af drengene og 9 procent af pigerne ja til dette (Helweg-Larsen m.fl., 2009).

Unges trivsel år 2008 - en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i tidlig barndom og tidlig ungdom.

Du kan finde mere viden om omfanget af seksuelle overgreb på Socialstyrelsens Vidensportal.

Vidensportalen

Hvor udbredt er senfølger?

Der findes ikke nogen repræsentative opgørelser af, hvor mange kvinder og mænd, der lider af senfølger i Danmark. Dels er det svært at afgrænse begrebet og dels er det ikke muligt at kortlægge et årsags-virkningsforhold mellem det at være udsat for overgreb i barndommen og senere i livet at udvikle senfølger.

Internationale omfangsundersøgelser om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen blandt voksne er som regel baseret på studier med selvrapportering. Disse studier viser, at i omegnen af 60-80 procent af de personer, der selvrapporterer seksuelle overgreb i barndommen, har senfølger. Der er dog en række usikkerheder tilknyttet sådanne studier, såsom risiko for over- eller underrapportering mm.

Årstatistikken

I Socialstyrelsen indsamler vi tal om omfanget af rådgivninger og personer i behandling fra de frivillige og professionelle centre, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. I 2015 registreres omkring 1.600 rådgivninger, og 423 personer modtog behandling for deres senfølger på et af senfølgecentrene.

Rapportering fra senfølgecentrene 2015

Sidst opdateret 14/11 2018