Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Rådgivning og behandling af senfølger

Rådgivning og behandling af senfølger

Tre regionale centre tilbyder rådgivning og behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Der findes også andre muligheder for at få hjælp.

Der findes flere muligheder for at få rådgivning og behandling, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb i barndommen og nu lider af senfølger. Man kan også få hjælp, hvis man har senfølger efter andre typer overgreb.

Tre regionale centre

I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat ressourcer til at styrke indsatsen overfor voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Indsatsen består af tre regionale rådgivnings- og behandlingscentre samt et overgrebscenter for voksne med senfølger efter andre overgreb end seksuelle. Find kontaktoplysninger på de tre regionale centre her:

Center for Seksuelt Misbrugte Øst

Center for Seksuelt Misbrugte Syd

Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord

Overgrebscenteret varetages af Center for Seksuelt Misbrugte Syd.  

Andre centre  

Udover de tre regionale centre findes der en række andre centre i Danmark, som arbejder med rådgivning og/eller behandling af voksne, som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. 
Her er et udpluk af disse: 

 

Sidst opdateret 05/02 2019