Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Projekter og initiativer

Projekter og initativer

Sekretariat for nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
Socialstyrelsen har af Nordisk Ministerråd fået til opgave at varetage sekretariatsbetjeningen for et nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen i perioden 2017-2018.
Socialstyrelsens processtøtte til de regionale senfølgecentre
Socialstyrelsen giver processtøtte til de tre regionale senfølgecentre med henblik på at målrette senfølgecentrenes tilbud til målgruppen, give inspiration til kvalificering af indsatsen og skabe sammenhæng til øvrige tilbud i kommunalt og regionalt regi.
Sidst opdateret 04/12 2017