Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Om senfølger af seksuelle overgreb

Om senfølger af seksuelle overgreb

Socialstyrelsen indsamler og formidler viden om senfølger hos voksne, som har været udsat seksuelle overgreb i deres barndom.

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgreb begået i barndommen.

Socialstyrelsen indsamler og formidler viden om senfølger hos voksne, som har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb i deres barndom. Vi yder ikke rådgivning til den enkelte borger, men henviser i stedet til de tre regionale senfølgecentre:

Rådgivning og behandling af senfølger

Hvis du som fagperson har brug for rådgivning i en konkret sag om seksuelle overgreb eller senfølger heraf, kan du kontakte VISO under Socialstyrelsen.

VISO

Socialstyrelsen har udarbejdet et vidensnotat, hvor vi formidler aktuelt bedste viden om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Notatet henvender sig til dig, der planlægger og udvikler indsatser indenfor området.

Vidensnotat: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Der har tidligere været en landsdækkende psykologordning, som blev administreret af Center for Seksuelt Misbrugte Øst. Aftalen om finansiering er udløbet, og tilbuddet er derfor lukket pr. 1. januar 2016. Der er gennemført en undersøgelse af de regionale senfølgecentres indsats i perioden 2013-14.

Undersøgelse af behandlingen af senfølger efter seksuelle overgreb

Publikationer om senfølger efter seksuelle overgreb

Sidst opdateret 14/11 2018