Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Definitioner > Hvad er senfølger af seksuelle overgreb?

Hvad er senfølger af seksuelle overgreb?

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en lang række psykiske og sociale problematikker i voksenlivet. Nogle diagnoser synes at optræde oftere end andre.  

Blandt de hyppigst forekommende senfølger nævnes posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Ved siden af disse nævnes lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, stofmisbrug samt selvskadende, suicidal eller seksualiseret adfærd.  

Det er ikke alle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, som udvikler senfølger som unge eller voksne. Forskellige faktorer kan spille ind på udviklingen af senfølger. Særligt tre faktorer skal fremhæves:  

  • Overgrebets karakter (des mere alvorligt, des større er risikoen for senfølger)  
  • Relationen til krænkeren (en tæt relation skaber støre risiko for senfølger)   
  • Varighed (des længere en periode overgrebene foregår over, des større risiko for senfølger)

Derudover kan belastende forhold i barndommen have betydning. Senfølgerne kan dukke op i forskellige situationer og perioder og behøver ikke at være permanent til stede. Livsbegivenheder såsom dødsfald, graviditet, skilsmisse eller lignende kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre.  

Både de psykiske og de sociale konsekvenser af at lide af senfølger kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner.

Sidst opdateret 14/11 2018