Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Definitioner > Seksuelle overgreb mod børn

Definition: Seksuelle overgreb mod børn

Ved seksuelle overgreb mod børn arbejder Socialstyrelsen med denne forståelse:  

  • Den voksne udnytter barnets tillid  
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet  
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til  
  • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd  
  • Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning (de strafferetlige definitioner) og den almindelige moral.

Termen seksuelle overgreb omfatter både overgreb, som er begået indenfor familien og overgreb begået udenfor familien.

Sidst opdateret 14/11 2018