Gå til indhold
Forside > Voksne > Senfølger af seksuelle overgreb > Definitioner af seksuelle overgreb og senfølger

Definitioner af seksuelle overgreb og senfølger

Senfølger efter seksuelle overgreb er kendetegnet ved en lang række problematikker i voksenlivet, og forskellige faktorer har betydning for udviklingen af senfølger.

Blandt de hyppigst forekommende senfølger nævnes posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Desuden nævnes lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, stofmisbrug, selvskadende, suicidal eller seksualiseret adfærd, forhøjet BMI og hjerteproblemer.

Det er ikke alle, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, som udvikler senfølger som voksne. Forskellige faktorer kan spille ind på udviklingen af senfølger. Særligt tre faktorer skal fremhæves:

  • Overgrebets karakter (jo mere alvorligt, desto større er risikoen for senfølger)
  • Relationen til krænkeren (en tæt relation skaber større risiko for senfølger)
  • Varighed (jo længere en periode overgrebene foregår over, desto større risiko for senfølger)

Derudover kan øvrige belastende forhold i barndommen og ungdommen have betydning. Symptomer som følge af senfølger kan vise sig i forskellige situationer og perioder af livet og behøver ikke at være permanent til stede. Livsbegivenheder som dødsfald, graviditet, skilsmisse eller lignende kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre.

Både de psykiske, sociale og helbredsmæssige konsekvenser af at lide af senfølger kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner.

Definition af seksuelle overgreb mod børn

Sidst opdateret 18/09 2020