VISO-konferencen 2017

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap-, specialundervisnings– og udsatteområdet. Oplev en spændende dag med specialiseret viden og erfaringer fra praksis og forskning. Tilmeldingsfristen er 25. november.

Socialstyrelsen afholder sin årlige VISO-konference for fagfolk og ledere på socialområdet tirsdag d. 5. december 2017 kl. 9.00-16.00 på Hotel Nyborg Strand. Konferencen byder på tre hovedoplæg og 14 videnssessioner.

Konferencens første hovedoplæg præsenteres af forsker Nanna Mik-Meyer. Nanna er uddannet antropolog og sociolog. Hendes forskningsmæssige interessefelt omfatter bl.a. governance, mikro-sociologi, krops- og arbejdssociologi samt studier af mødet mellem borger og velfærdsstat. Oplev Nanna fortælle om, hvordan man opnår en bedre forståelse af de dilemmaer, der opstår i arbejdet med socialt udsatte.

Efterfølgende fortæller chefkonsulent Simon Østergaard Møller om, hvorvidt evidensbaseret praksis kan manualiseres. Simon er daglig leder ved Metodecentret, hvor han er optaget af nye metoder og tilgange, som er beviseligt virksomme. Han tror på, at de bedste løsninger skabes gennem en vidensbaseret social indsats og udvikles i samarbejde med borgerne.

Senere på dagen kan du blive klogere på, hvordan vi genskaber sociale forbindelser og fællesskaber på tværs af special- og almenområdet. Det er børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz, der med udgangspunkt i sin nye bog vil tale om, børn og unge, psykiatri og samfund

Dagen byder desuden på 14 videnssessioner med et bredt udvalg af aktuelle temaer, der giver dig viden og redskaber til brug i det daglige sociale arbejde og inden for specialundervisningen.

Du kan blandt andet høre om emner som vold og seksuelle overgreb på børn og unge med handicap, samlermani (Hoarding Disorder), unge med svært selvskadende adfærd, autisme og skolevægring og domfældte udviklingshæmmede borgere.

Program for VISO-konferencen 2017

I programmet for VISO-konferencen 2017 finder du yderligere information om dagens oplægsholdere og de 14 videnssessioner.

Se programmet her:

Program for VISO-konferencen 2017

Udstillingsområde

Vi gentager ligeledes forrige års succes med et standområde, du som deltager kan orientere dig i, i pauserne. Udstillingsområdet vil rumme en bred vifte af repræsentanter fra det specialiserede socialområde. Her vil der være mulighed for at finde inspiration og skabe dialog.

Tilmelding til VISO-konferencen 2017

Fristen for tilmelding til VISO-konferencen 2017 er 25. november.

Tilmeld dig VISO-konferencen 2017  

Sidst opdateret 16/11 2017